Byggnader – kommersiella

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader måste behålla en exakt balans mellan dynamisk tillväxt och hållbar förvaltning. Oavsett om det är hotell, kontor, stormarknader eller andra offentliga utrymmen måste byggnadstekniken anpassa sig till marknadens behov, regler och certifikat. Du kan spara avsevärt mycket energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med Danfoss produkter och lösningar för uppvärmnings- och kylsystem, bygghanteringssystem (BMS) och hiss- eller rulltrappstransport. Du kan också få hjälp att möta dina design- och tillverkningsmål genom att kontakta oss för att få expertråd - antingen för specifika tillämpningar eller helhetslösningar för ditt projekt. 

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • if (isSmallPicture) { Danfoss lösningar för datacenter ; } else if (isBigColumns) { Danfoss lösningar för datacenter } else { Danfoss lösningar för datacenter }
  Datacenter

  Danfoss lösningar hjälper datacenter att uppnå hög energieffektivitet och återanvändningsfaktor kombinerat med tillförlitlig drift. Danfoss erbjuder lösningar för kylning, brandsäkerhet, kraftdistribution, energilagring och värmeåtervinning.  

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Hotell

  Inom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Kontor

  Kontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.

Tillämpningar

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Anslutna system

  Utvecklingen av digitalisering, fjärrstyrning och Internet of Things (IoT) blir allt viktigare för HVAC-tillämpningar. Dessa trender driver på utvecklingen av smarta byggnader och erbjuder en betydande ökning av energieffektiviteten genom att förbättra systemprestanda med hjälp av data från den aktuella byggnaden. Danfoss erbjuder en rad olika uppkopplade system.

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomriktare för fläktar; } else if (isBigColumns) { Frekvensomriktare för fläktar } else { Frekvensomriktare för fläktar }
  Frekvensomriktare för fläktar i kommersiella byggnader

  Med användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomriktare för kompressorer; } else if (isBigColumns) { Frekvensomriktare för kompressorer } else { Frekvensomriktare för kompressorer }
  Frekvensomriktare för kommersiella kompressorer

  Variabel varvtalsreglering med frekvensomriktare gör att du kan minska energiförbrukningen genom att köra kompressorerna med lägre varvtal. 

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomriktare för hissar och rulltrappor; } else if (isBigColumns) { Frekvensomriktare för hissar och rulltrappor } else { Frekvensomriktare för hissar och rulltrappor }
  Frekvensomriktare för offentliga och kommersiella hissar och rulltrappor

  Nå en hög effektivitet och en smidig, tyst och säker drift av hissar och rulltrappor genom att använda variabel varvtalsreglering med frekvensomriktare.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Komfort i alla utrymmen

  Få saker är så individuella som våra komfortkrav. De varierar beroende på vad vi gör, när vi gör det och vilken miljö vi befinner oss i. För att tillhandahålla den förväntade komfortnivån för t.ex. kontorsarbetare, studenter, sjukhuspatienter och hotellgäster erbjuder Danfoss ett brett urval av lösningar för uppvärmning, kylning och styrning av inomhusklimatet i många typer av byggnader.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Luftbehandlingsenheter

  En välfungerande luftbehandlingsenhet blåser in rätt mängd luft i byggnaden, vid rätt temperatur och vid rätt tidpunkt. Danfoss styrventiler och ställdon säkrar bästa möjliga inomhuskomfort med högsta möjliga energieffektivitet. De ger en exakt styrning av vattenflödet (både värme och kyla) genom luftbehandlingsenheten så att utloppsluften har önskad temperatur.