Byggnader – kommersiella

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader måste behålla en exakt balans mellan dynamisk tillväxt och hållbar förvaltning. Oavsett om det är hotell, kontor, stormarknader eller andra offentliga utrymmen måste byggnadstekniken anpassa sig till marknadens behov, regler och certifikat. Du kan spara avsevärt mycket energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med Danfoss proukter och lösningar för uppvärmnings- och kylsystem, bygghanteringssystem (BMS) och hiss- eller rulltrappstransport. Du kan också få hjälp att möta dina design- och tillverkningsmål genom att kontakta oss för att få expertråd - antingen för specifika tillämpningar eller helhetslösningar för ditt projekt. 

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • Hotell

  Inom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.

 • Kontor

  Kontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.

Tillämpningar

 • Luftbehandlingsenheter

  En välfungerande luftbehandlingsenhet blåser in rätt mängd luft i byggnaden, vid rätt temperatur och vid rätt tidpunkt. Danfoss styrventiler och ställdon säkrar bästa möjliga inomhuskomfort med högsta möjliga energieffektivitet. De ger en exakt styrning av vattenflödet (både värme och kyla) genom luftbehandlingsenheten så att utloppsluften har önskad temperatur.

 • Anslutna system

  Utvecklingen av digitalisering, fjärrstyrning och Internet of Things (IoT) blir allt viktigare för HVAC-tillämpningar. Dessa trender driver på utvecklingen av smarta byggnader och erbjuder en betydande ökning av energieffektiviteten genom att förbättra systemprestanda med hjälp av data från den aktuella byggnaden. Danfoss erbjuder en rad olika uppkopplade system.

 • Värmeöverföring

  Effektiv värmeöverföring inom värmesystemet: Danfoss erbjuder plattvärmeväxlare med hög prestanda för byggnader av alla storlekar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som förbättrar värmeöverföringen och minskar tryckfall i allt ifrån kompakta installationer för hushåll till tryckbrytare i höghus.

 • Komfort i alla utrymmen

  Få saker är så individuella som våra komfortkrav. De varierar beroende på vad vi gör, när vi gör det och vilken miljö vi befinner oss i. För att tillhandahålla den förväntade komfortnivån för t.ex. kontorsarbetare, studenter, sjukhuspatienter och hotellgäster erbjuder Danfoss ett brett urval av lösningar för uppvärmning, kylning och styrning av inomhusklimatet i många typer av byggnader.

 • Skydd mot frost och snö

  Vintervädret kan göra att det blir svårt att röra sig utomhus. Snötäckta parkeringsplatser, garageramper, trappor, trottoarer och gångbanor behöver röjas för att besökare i kommersiella och offentliga byggnader ska kunna röra sig säkert. Danfoss erbjuder högeffektiva frost- och snöskyddssystem med alla nödvändiga komponenter som värmekablar, värmemattor, styrenheter, givare och monteringstillbehör.

 • Terminalenheter

  Takmonterade enheter används för att värma och/eller kyla både små och stora ytor, t.ex. i kontorslokaler och hotell. Danfoss styrventiler, ställdon, balanseringsventiler och rumstermostater används för att styra värme- och komfortkylan som genereras av de takmonterade enheterna. De optimerar komforten och säkrar samtidigt maximal energieffektivitet.