Frekvensomriktare för offentliga och kommersiella hissar och rulltrappor

  • Översikt
  • Produkter
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss

Ta bekvämlighet och tillförlitlighet till nya höjder 

När städerna växer och behovet av högre byggnader blir större samtidigt som en allt äldre befolkning söker mer välbefinnande, är energieffektivitet en viktig parameter vid utformning av dagens hissar och rulltrappor men även snabb och enkel åtkomst med god bekvämlighet. Även de som söker äventyr på nya höjder i skidorterna påverkar branschen.

Du kan förlita dig på smidig, tyst och säker drift i kombination med kostnadssynergier genom att använda frekvensomriktare från Danfoss som är specialutformade för hissar och rulltrappor i dina byggnader. Våra produkter ger problemfri varvtalsreglering och optimerad effektivitet på utrustningen i exempelvis kommersiella byggnader och bostadshus, på skidorter och i industrier över hela världen. Du kan uppleva enkelheten i att bara ha en leverantör, eftersom Danfoss förutom frekvensomriktare redan är verksamma inom byggautomatisering i de flesta globala byggnader, stormarknader och fabriker.

Hissar och rulltrappor med draglina

Detta är den vanligaste utrustningen för hissar och rulltrappor. Korgarna drivs med linor i ett blocksystem och lasten balanseras med en motvikt. Noggrann reglering av en högeffektiv motor med en frekvensomriktare som ger önskad åkkomfort. Funktioner som är särskilt avsedda för hissar gör det enkelt att integrera frekvensomriktaren i nya hissar eller vid modernisering av befintliga installationer.

I rulltrappor gör frekvensomriktare att enheten kan köras i viloläge på låg hastighet och öka till full hastighet med en mjuk ökning och minskning av hastigheten. Den höga effektiviteten och smidiga driften av utrustningen garanterar en lång livslängd. Fördelen med en lägre total ägandekostnad gäller både ny utrustning och befintliga installationer.

Hydraulhissar

Hydraulhissar används också mycket och har kolvar som förflyttar korgen på skenor. När man använder frekvensomriktare drivs hydraulpumpen efter det faktiska behovet vilket minskar förlusterna. Hydrauloljan blir inte varm och hissen har ett obegränsat antal cykler per dag, kortare cykeltider och en mycket hög effektivitet. Energibesparingarna överstiger 50 % men uppemot 75 % i besparing kan uppnås när oljekylarna tas bort och luftkonditioneringen inte behöver användas lika mycket. Det tar bara några timmar att modernisera en befintlig hiss med hjälp av frekvensomriktare.

Linbanor

Att nå platser på hög höjd på ett enkelt sätt, i djup snö eller med ett enastående landskap är möjligt med hjälp av linbanor. Med Danfoss Drives får du den redundans som krävs genom att de kan styra flera motorer eller flersegmentsmotorer. Flexibiliteten i tillämpningens utformning gör det möjligt att ha olika konfigurationer för både nya system och moderniserade system. Det går att skapa en mycket god energieffektivitet med regenerativa enheter som återför bromseffekten till elnätet.

Bygghissar och industrihissar

Att förflytta personer och material på byggarbetsplatser sker effektivt med hjälp av lyftar och hissar av kuggstångstyp. Flera parallellmotorer och en enkel frekvensomriktare från Danfoss med dynamisk bromsning gör det möjligt att lyfta utrustning med samma mast eller ställning. Frekvensomriktare kan installeras på insidan av korgen eller ovanpå. Frekvensomriktarna samverkar även med hissreglagen och möjliggör korrekta inpassningar mot golven för att öka säkerheten.

Bättre säkerhet på Max Planck-institutet

Max Planck-institutet i tyska Göttingen valde Danfoss Dedicated Lift Drive för sin imponerande hiss i fem våningar. Installationskostnaderna minskar avsevärt eftersom man inte behöver några säkerhetskontakter.

Produkter

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information