Vatten och avloppsvatten

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Vatten och avloppsvatten

Färskt, rent vatten är ett av civilisationens grundelement – livsviktigt för jordbruk och industri. Danfoss tillhandhåller omvälvande koncept som bättre utnyttjar våra värdefulla vatten-och energiresurser. För allt från avsaltning via omvänd osmos till traditionell vattenproduktion, vattendistribution och avloppsvattenrengöring tillhandahåller Danfoss energieffektiva lösningar. Idag är det till och med möjligt att producera el vid vattenbehandlingen för att täcka energibehovet under hela vattencykeln.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • Vattenpumpar och vattentryck – Danfoss
  Vattentillförsel

  Nära en tredjedel av världens befolkning bor idag i områden med vattenstress där det råder brist på vatten. Hos Danfoss finns lösningar som kan bidra till att samhällen minskar förlusten av vatten samtidigt som de sparar energi och begränsar kostnaderna för rörbyten.

Tillämpningar

 • Frekvensomriktare för mixers, avvattning och blåsare

  Användandet av frekvensomriktare i vattenapplikation ökar ständigt. Idag används frekvensomriktare brett i industrin i allt från vattenproduktion och distribuering till avloppspumpning i avloppskanalsystem och avloppsverk både från kommunens och industrins sida. Frekvensomriktarna styr motorns varvtal i ett stort antal pump-, blåsar-, mixer- och avvattningsapplikationer för att förbättra prestanda och värde samtidigt som de sparar energi och kostnader.

   

 • Frekvensomriktare för pumpning av vatten

  Frekvensomriktare från Danfoss kan bidra till att optimera produktionsprocessen för vattenförsörjning från ytvatten eller grundvatten samtidigt som energi- och underhållskostnaderna sänks.