Fjärrenergi

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Fjärrenergi

I nästan 80 år har Danfoss tänjt på gränserna för vad som är möjligt med hjälp av klimatvänlig och energibesparande teknik. Idag, mer än någonsin tidigare, samarbetar vi med nationella och lokala myndigheter över hela världen för att konstruera fjärrvärme- och kylsystem som inte bara levererar prestanda och värde just nu utan också erbjuder en hållbar plattform för framtiden. När städerna växer och i allt högre utsträckning använder flera olika energikällor blir fjärrvärmeanläggningarna mer komplexa. Det blir då oerhört viktigt att se till att energiförsörjningen är driftsäker. Danfoss har lösningarna som behövs för att förhindra stillestånd, underlätta hanteringen av förnybara energikällor och främja hållbarhet.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

Tillämpningar

 • if (isSmallPicture) { Differenstrycksregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Differenstrycksregulatorer – Danfoss } else { Differenstrycksregulatorer – Danfoss }
  Differenstrycksregulatorer

  Differenstrycks- och flödesregulatorerna etablerar ett konstant och lägre differenstryck med hjälp av en motordriven reglerventil eller ett komplett system/en undercentral. Detta eliminerar tryckvariationer och förbättrar kvaliteten på temperaturregleringen.

 • if (isSmallPicture) { Övervakningslösningar – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Övervakningslösningar – Danfoss } else { Övervakningslösningar – Danfoss }
  Övervakningslösningar

  Övervakningslösningen Danfoss Enspire gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fjärrvärmesystemet på distans både tillförlitligt och stabilt.

 • if (isSmallPicture) { Kulventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kulventiler – Danfoss } else { Kulventiler – Danfoss }
  Kulventiler

  Kulventiler möjliggör till-/frånslagsstyrning för anslutningen till fastighetens system. De delar upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Villa- och lägenhetscentraler

  Termix VVX-ID är en komplett lösning för varmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig konstruktion ock kompakt uppbyggnad.
  Fjärrvämecentralen används vid utbyte eller nyinstallation till fjärrvärme från villor till mindre fastigheter. Vår produktportfölj består av värmeväxlarenheter för både primär- och sekundäranslutna system.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Fjärrvärmecentraler

  Danfoss har ett brett utbud av undercentraler för uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten.

  Ett standardsortiment för smidig hantering från beräkning till leverans kompletteras med lösningar som är kundanpassade för lägenheter, kommersiella fastigheter eller industribyggnader.