Fjärrenergi

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Fjärrenergi

I nästan 80 år har Danfoss tänjt på gränserna för vad som är möjligt med hjälp av klimatvänlig och energibesparande teknik. Idag, mer än någonsin tidigare, samarbetar vi med nationella och lokala myndigheter över hela världen för att konstruera fjärrvärme- och kylsystem som inte bara levererar prestanda och värde just nu utan också erbjuder en hållbar plattform för framtiden. När städerna växer och i allt högre utsträckning använder flera olika energikällor blir fjärrvärmeanläggningarna mer komplexa. Det blir då oerhört viktigt att se till att energiförsörjningen är driftsäker. Danfoss har lösningarna som behövs för att förhindra stillestånd, underlätta hanteringen av förnybara energikällor och främja hållbarhet.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • Fjärrkyla

  Fjärrkyla är en miljövänlig och energieffektiv kyllösning som gör övergången till förnybara energislag enkel.

 • Fjärrvärme

  Fjärrvärme är en miljövänlig och energieffektiv värmelösning som gör övergången till en grönare framtid med förnybara energislag enkel.

Tillämpningar

 • Distributionsnät

  Spara energi, tid och pengar i fjärrenerginät med Danfoss kunskap och avancerade understationer, värmeväxlare och styrkomponenter.

 • Fjärrvärme och kyla för byggnader

  Spara energi, tid och pengar i fjärrenergiinfrastruktur med Danfoss kunskap och avancerade understationer, värmeväxlare och styrkomponenter.

 • Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss
  Motordrivna reglerventiler och ställdon

  Motordrivna reglerventiler garanterar perfekt reglering och effektivitet för alla fastigheter och applikationer. Danfoss motoriserade reglerventiler (MVC) för fjärrvärme-, kyl-, HVAC- och centralvärmesystem säkerställer en stabil och korrekt reglering av vatten, glykolblandningar och ånga.

 • Kulventiler – Danfoss
  Kulventiler

  Kulventiler möjliggör till-/frånslagsstyrning för anslutningen till fastighetens system. De delar upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

 • Spjällventiler
  Vridspjällventiler

  Vridspjällventiler är de delar som ger till- och frånslagsreglering för fjärrvärmesystem, HVAC eller vattenapplikationer där det finns begränsat utrymme för komponenter.

 • Villaväxlare - Danfoss
  Fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella byggnader

  Danfoss erbjuder både vägghängda och golvstående fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

 • Övervakningslösningar – Danfoss
  Övervakningslösningar

  Övervakningslösningen Danfoss Enspire gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fjärrvärmesystemet på distans både tillförlitligt och stabilt.