Fjärrenergi

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Fjärrenergi

I nästan 80 år har Danfoss tänjt på gränserna för vad som är möjligt med hjälp av klimatvänlig och energibesparande teknik. Idag, mer än någonsin tidigare, samarbetar vi med nationella och lokala myndigheter över hela världen för att konstruera fjärrvärme- och kylsystem som inte bara levererar prestanda och värde just nu utan också erbjuder en hållbar plattform för framtiden. När städerna växer och i allt högre utsträckning använder flera olika energikällor blir fjärrvärmeanläggningarna mer komplexa. Det blir då oerhört viktigt att se till att energiförsörjningen är driftsäker. Danfoss har lösningarna som behövs för att förhindra stillestånd, underlätta hanteringen av förnybara energikällor och främja hållbarhet.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • Fjärrkyla
  Fjärrkyla är en miljövänlig och energieffektiv kyllösning som gör övergången till förnybara energislag enkel.
 • Fjärrvärme
  Fjärrvärme är en miljövänlig och energieffektiv värmelösning som gör övergången till en grönare framtid med förnybara energislag enkel.

Tillämpningar

 • Distributionsnät
  Spara energi, tid och pengar i fjärrenerginät med Danfoss kunskap och avancerade understationer, värmeväxlare och styrkomponenter.
 • Fjärrvärme och kyla för byggnader
  Spara energi, tid och pengar i fjärrenergiinfrastruktur med Danfoss kunskap och avancerade understationer, värmeväxlare och styrkomponenter.
 • Differenstrycksregulatorer – Danfoss
  Differenstrycksregulatorer
  Differenstrycks- och flödesregulatorerna etablerar ett konstant och lägre differenstryck med hjälp av en motordriven reglerventil eller ett komplett system/en undercentral. Detta eliminerar tryckvariationer och förbättrar kvaliteten på temperaturregleringen.
 • Övervakningslösningar – Danfoss
  Övervakningslösningar
  Övervakningslösningen Danfoss Enspire gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fjärrvärmesystemet på distans både tillförlitligt och stabilt.
 • Villaväxlare - Danfoss
  Fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella byggnader
  Danfoss erbjuder både vägghängda och golvstående fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella fastigheter.
 • Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss
  Motordrivna reglerventiler och ställdon
  Motordrivna reglerventiler garanterar perfekt reglering och effektivitet för alla fastigheter och applikationer. Danfoss motoriserade reglerventiler (MVC) för fjärrvärme-, kyl-, HVAC- och centralvärmesystem säkerställer en stabil och korrekt reglering av vatten, glykolblandningar och ånga.
 • Kulventiler – Danfoss
  Kulventiler
  Kulventiler möjliggör till-/frånslagsstyrning för anslutningen till fastighetens system. De delar upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.