Distributionsnät

 • Översikt
 • Verktyg och appar
 • Tillhörande produkter

Distributionsnät: säkert, hållbart och skalbart

Fjärrenerginät är extremt flexibla och kan användas för att försörja så få som 30–40 hus med energi. Det gör att städer kan bygga ut befintliga nät när möjligheten dyker upp och budgeten tillåter det.

En effektiv drift av fjärrvärmenätet kräver att hela värdekedjan ända från energiproduktion till distribution och användning är designad och underhålls för att vara i optimal balans.

Danfoss mångåriga erfarenhet kan vara till hjälp när du designar ett optimerat fjärrvärmenätverk, oavsett om du börjar från noll eller renoverar en befintlig installation.

Nätverksdesign

Optimal nätverksdesign är nyckeln till ett ekonomiskt bärkraftigt fjärrenerginät. Därför använder vi nätverkets termohydrauliska modell för att undvika ”överdesign” och verifiera kapaciteten och effekten på hela nätverket. Det betyder att du kan dra nytta av fördelarna med nätverksbalansering och därigenom minska den ursprungliga investeringen genom att installera rätt styrutrustning. Styrkomponenterna och den hydrauliska modellen kommer också att möjliggöra ∆T-optimering, säkra systemets effektivitet och minska den primära energiproduktionskostnaden eftersom tilloppstemperaturen kommer att vara optimerad och flödet balanseras i realtid.

Planera den optimala bränslemixen

Inom värmeproduktion kan man optimera användningen av flera olika värmekällor genom att sätta samman den optimala bränslemixen. Fjärrvärmetekniken kan användas med många olika energislag:

 • Pannor som använder konventionellt bränsle eller förnybart bränsle som t.ex. biomassa:
 • Värme från kraftproduktion, t.ex. från ett kraftvärmeverk;
 • Överskottsvärme från industriprocesser;
 • Energi som genereras vid kommunal avfallsförbränning
 • Naturliga värmekällor, som t.ex. solvärme, geotermisk värme eller vindkraft. 

Uppfyller energibehoven – även vid maxlast

Danfoss erbjuder expertis och produktionssimulationer för att underlätta smart fjärrenergiproduktion och distributionsplanering som uppfyller även de högsta energiförbrukningstopparna. Detta säkrar ett optimerat utnyttjande av ackumulerad värme i byggnader och nätverk.

Hur vi kan hjälpa dig

Många års erfarenhet av anläggning och underhåll av fjärrenerginät

Innovativa tekniska lösningar, optimerad teknik och exceptionell prestanda

Produktportfölj för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i nätverk och byggnader

Rådgivning och engagemang för kunderna

Erfarenhet av alla slags energikällor

Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap

Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete

Vilka fördelar erbjuder ett distributionsnät?

Verktyg och appar

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss } else { Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss }
  Motordrivna reglerventiler och ställdon

  Motordrivna reglerventiler garanterar perfekt reglering och effektivitet för alla fastigheter och applikationer. Danfoss motoriserade reglerventiler (MVC) för fjärrvärme-, kyl-, HVAC- och centralvärmesystem säkerställer en stabil och korrekt reglering av vatten, glykolblandningar och ånga.

 • if (isSmallPicture) { Kulventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kulventiler – Danfoss } else { Kulventiler – Danfoss }
  Kulventiler

  Kulventiler möjliggör till-/frånslagsstyrning för anslutningen till fastighetens system. De delar upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

 • if (isSmallPicture) { Spjällventiler; } else if (isBigColumns) { Spjällventiler } else { Spjällventiler }
  Vridspjällventiler

  Vridspjällventiler är de delar som ger till- och frånslagsreglering för fjärrvärmesystem, HVAC eller vattenapplikationer där det finns begränsat utrymme för komponenter.

 • if (isSmallPicture) { Villaväxlare - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Villaväxlare - Danfoss } else { Villaväxlare - Danfoss }
  Fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella byggnader

  Danfoss erbjuder både vägghängda och golvstående fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

 • if (isSmallPicture) { Applikationsnycklar – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Applikationsnycklar – Danfoss } else { Applikationsnycklar – Danfoss }
  Applikationsnycklar

  Applikationsnycklarna matchar de elektroniska värmeregulatorerna ECL Comfort. Varje ECL-applikationsnyckel är programmerad med specifika parametrar för en särskild fjärrvärme- eller kylapplikation. De gör det enklare att installera och konfigurera värmesystemet i ECL-styrenheten.