Kylning och luftkonditionering

  • Lösningar
  • Tillämpningar
Kylning och luftkonditionering

Ny lagstiftning på grund av klimatförändringar, nya krav på högre energiverkningsgrad, högre förväntningar på komfortnivån, kylkedjans tillförlitlighet och trycket för reducering av den totala ägandekostnaden är drivkrafterna bakom den aktuella utvecklingen och de nya installationerna på en konkurrensutsatt marknad. Med hjälp av Danfoss får alla HVAC-R proffs som t.ex. OEM-tillverkare, installatörer, grossister, ägare och slutanvändare tillgång till det bredaste sortimentet med användarvänliga lösningar på marknaden. Våra lösningar passar en lång rad tillämpningar och ger goda förutsättningar för temperaturreglerade miljöer nästan helt utan driftstopp. Smarta funktioner varnar automatiskt för potentiella defekter och säkerställer att rutinunderhållet sker i tid. Våra innovativa och populära tekniker omfattar Turbocor-kompressorer, scrollkompressorer med IDV, luftkylda Optyma aggregat, mikrokanals- och mikroplattvärmeväxlare, ETS Colibri expansionsventiler, TU-/T2 ventiler och EVR magnetventiler.

Lösningar

Tillämpningar