Energi och naturresurser

  • Lösningar
  • Tillämpningar
Energi och naturresurser

En säker och effektiv energiförsörjning är grunden för att ett samhälle ska vara oberoende och miljömässigt hållbart. När städer och länder växer ökar även behovet av energi, vilket ställer krav på nya och mer hållbara energikällor. Det finns stora energibesparingar att göra genom optimering av energidistributionen och förbättrad energieffektivitet.  Samtidigt kompletterar och ersätter förnybara energikällor som vindkraftverk och solceller de traditionella fossila kraftverken.

 

I marken och i haven finns bränslekällor för energisektorn som kol, olja och gas, samt mineraler och metaller som är värdefulla för världens tillverkningsindustrier. I dessa industrier kan lösningar från Danfoss användas för att förbättra hållbarheten och kostnadseffektiviteten samtidigt som kapitalutgifter och driftskostnader hålls nere.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

Tillämpningar