Energi och naturresurser

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Energi och naturresurser

En säker och effektiv energiförsörjning är grunden för att ett samhälle ska vara oberoende och miljömässigt hållbart. När städer och länder växer ökar även behovet av energi, vilket ställer krav på nya och mer hållbara energikällor. Det finns stora energibesparingar att göra genom optimering av energidistributionen och förbättrad energieffektivitet.  Samtidigt kompletterar och ersätter förnybara energikällor som vindkraftverk och solceller de traditionella fossila kraftverken.

 

I marken och i haven finns bränslekällor för energisektorn som kol, olja och gas, samt mineraler och metaller som är värdefulla för världens tillverkningsindustrier. I dessa industrier kan lösningar från Danfoss användas för att förbättra hållbarheten och kostnadseffektiviteten samtidigt som kapitalutgifter och driftskostnader hålls nere.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • Energi- och kraftverk
  Energi- och kraftverk

  Få en översikt över Danfoss lösningar som förändrar energiindustrin. Våra lösningar inkluderar optimering av lagring och kraftkonvertering för förnybara och traditionella energikällor.

 • Olja och gas
  Olja och gas

  Få en översikt över optimeringsmöjligheter för olje- och gasindustrin, baserade på innovativa lösningar och tillämpningar från Danfoss.

Tillämpningar

 • Frekvensomriktare för pumpar i gruvor och vid oljeutvinning
  Frekvensomriktare för pumpar i gruvor

  Minska värmebelastningen i ställverken och minska infrastrukturen för luftkonditioneringen med luftkyld pumpstyrning från Danfoss.

 • Frekvensomriktare för transportbanor i gruvor
  Frekvensomriktare för transportbanor i gruvor

  Flexibilitet för att reglera hastigheten på långa transportbanor kan bidra till att optimera hela systemet, minska flaskhalsar och öka motorns livslängd.

 • Frekvensomriktare för ventilationsfläktar i gruvor
  Frekvensomriktare för ventilationsfläktar i gruvor

  Med VoD-systemen (Ventilation on Demand) säkerställs tillförlitlig och ekonomisk fläktdrift både på marknivå och under jorden.