Frekvensomriktare för pumpar i gruvor

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter
Optimering av pumpar minskar driftskostnaderna

Optimering av pumpar minskar driftskostnaderna

Pumpar har en mängd olika funktioner i gruvorna. Genom att investera i prestandaoptimering med hjälp av frekvensomriktare kan du få en effektivare pumpning, bättre skydd av utrustningen och lägre driftskostnader på många olika områden. 

Optimering av avvattningspumpar på medar

Många gruvanläggningar föredrar att använda eldrivna pumpar på medar i stället för vanliga dieseldrivna pumpar på medar, av miljö- och kostnadsmässiga skäl. Detta är genomförbart när det finns strömförsörjning nära platsen för avvattningspumpen.

I stället för en dieselmotor använder en eldriven pump på medar en växelströmsmotor och en frekvensomriktare för att ange flödeshastigheten för avvattningspumpen. Vanligtvis är igångsättningskostnaden för en eldriven pump högre än dieselalternativet, men driftskostnaderna är betydligt lägre. Den högre investeringskostnaden betalar sig snabbt, ofta inom några månader. Man behöver inte byta olja som i dieselmotorn efter några hundra drifttimmar eller betala för tankbilar eller arbetskraft. Detta ger ännu större besparingar sett till underhåll och drift.

Vid avvattning av dagbrott med sänkbara pumpar genomför frekvensomriktare från Danfoss dessa uppgifter och ger fördelar för att optimera prestandan hos avvattningspumpen på medar:

 • Möjlighet till mindre pumpdiameter, jämfört med vid direktdrift (DOL)
 • Styrning av vattennivån hos nedstämplingspumpar, möjlighet till drift utan ventiler
 • Överföring av data till huvudstationen via radio eller satellit
 • Programvaruändringar via satellit
 • Skydd mot torrkörning av pumpen
 • Man undviker kostnaden för att byta pumpar eftersom kontrollområdet är större för frekvensomriktare jämfört med ventiler
 • Fristående drift med PID-reglage och viloläge när önskad vattennivå uppnås. När nivån höjs igen startar pumpen utan att någon extern signal behövs

Danfoss frekvensomriktare har även fördelen att de är kompatibla med den vanligaste motortekniken, som induktionsmotorer, synkrona reluktansmotorer och permanentmagnetmotorer. Den här flexibiliteten gör att du kan optimera systemet med de motorer och den teknik som du föredrar.

Att lösa utmaningar med avvattningspumpar på medar

Vanliga utmaningar för frekvensomriktare på eldrivna pumpar på medar är

 • det begränsade utrymmet. Frekvensomriktarens storlek påverkar ofta själva enhetens storlek och därmed även kostnaden för pumpen på medar, samt borrnings- och tillverkningskostnader för brunnen
 • samt den tuffa, dammiga och ofta varma miljön där pumpen installeras.

Danfoss frekvensomriktare hanterar dessa utmaningar med lätthet och används på pumpar med medar i många gruvanläggningar. De kompakta kapslingarna gör ofta att pumptillverkaren kan minska medens storlek och tillverkningskostnad. Den stabila utformningen för hög omgivningstemperatur ger en säker drift med lång livslängd även när den installeras på en avvattningspump på medar i en täkt där lastbilar rör upp damm när de hela tiden kör förbi.

Kapslingsklass IP66 finns för många olika effekter och det är därför lätt att installera dessa frekvensomriktare på pumpen med ett enkelt väderskydd för att ge skugga. Den här lösningen är stabil, tillförlitlig och kräver endast underhåll på miniminivå.

Strömbesparingar på 80 kW tack vare minskad värmebelastning i ställverket i Kolomela-gruvan i Sydafrika

VLT®-frekvensomriktare har installerats i ett avvattningssystem i gruvan som leder vatten till anläggningen och till den lokala stadens vattenförsörjningen.

Referensobjekt

 • Italcementi enjoys optimized process performance in all conditions
  Italcementi enjoys optimized process performance in all conditions

  Italcementi chose the VLT® AutomationDrive FC 302 to ensure optimized process performance in their harsh environments.

 • 80 kW power savings at Kolomela mine
  80 kW power savings at Kolomela mine

  Back-channel cooling in VLT® AutomationDrives reduces substation heat load enabling use of a smaller air-conditioning system with lower power consumption. 

 • 30% energy reduction for Yamana Gold
  30% energy reduction for Yamana Gold

  VACON® AC drives improve the operation of underground ventilation and pumping systems and cut energy consumption of many application processes.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter

 • VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302
  VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

  VLT® AutomationDrive FC301/FC302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.

 • VACON® 100 FLOW
  VACON® 100 FLOW

  Dedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.

 • VACON® NXP Air Cooled
  VACON® NXP Air Cooled

  Konstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.

 • VACON® 100 X
  VACON® 100 X

  En frekvensomriktare för inom- och utomhusanvändning som klarar högt tryck, kraftiga vibrationer, vatten, värme och smuts.

 • VACON® NXC
  VACON® NXC

  En inkapslad frekvensomriktare avsedd för krävande tillämpningar med tillval för Active Front End-enheter och lösningar med låga övertoner.