Marint och offshore

  • Lösningar
  • Tillämpningar
Marint och offshore

Trafiken på vattenvägarna ökar och påverkar transporter globalt, livsmedelskedjan, det nationella försvaret och t.o.m. fritiden. Det finns mer än 100 000 handelsfartyg och 25 000 örlogsfartyg i världen. I dag passerar 80 % av allt gods via hamnar, vilket gör dem till världens mest aktiva samlingsplatser för bulklast.

Om du ser dig omkring på ett modernt fartyg kan du märka av Danfoss hårda arbete för att sänka energikostnader och utsläpp i både motorrummet och på andra platser.

 

På handels- och örlogsfartyg, från kryssningsfartyg till lastfartyg och containerfartyg, går det att göra stora förbättringar inom säkerhet, hastighet, logistik och effektivitet, samtidigt som man minskar utsläppen till ett minimum. Välj bland Danfoss breda utbud för marina lösningar inom brandsäkerhet, rent vatten ombord, noggrann övervakning av samtliga motorfunktioner samt korrekt och flexibel växling mellan olika energikällor för att uppfylla behoven i processerna ombord och till havs.

 

Dra nytta av fördelarna med vår omfattande erfarenhet inom fartyg till havs, till sjöss och flodbåtar som fraktar gods eller passagerare, till fartyg som har byggts och utrustats för arbete på offshoreanläggningar, som exempelvis vindkraftverk eller oljeriggar.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

Tillämpningar