Marint och offshore

 • Lösningar
 • Tillämpningar
Marint och offshore

Trafiken på vattenvägarna ökar och påverkar transporter globalt, livsmedelskedjan, det nationella försvaret och t.o.m. fritiden. Det finns mer än 100 000 handelsfartyg och 25 000 örlogsfartyg i världen. I dag passerar 80 % av allt gods via hamnar, vilket gör dem till världens mest aktiva samlingsplatser för bulklast.

Om du ser dig omkring på ett modernt fartyg kan du märka av Danfoss hårda arbete för att sänka energikostnader och utsläpp i både motorrummet och på andra platser.

 

På handels- och örlogsfartyg, från kryssningsfartyg till lastfartyg och containerfartyg, går det att göra stora förbättringar inom säkerhet, hastighet, logistik och effektivitet, samtidigt som man minskar utsläppen till ett minimum. Välj bland Danfoss breda utbud för marina lösningar inom brandsäkerhet, rent vatten ombord, noggrann övervakning av samtliga motorfunktioner samt korrekt och flexibel växling mellan olika energikällor för att uppfylla behoven i processerna ombord och till havs.

 

Dra nytta av fördelarna med vår omfattande erfarenhet inom fartyg till havs, till sjöss och flodbåtar som fraktar gods eller passagerare, till fartyg som har byggts och utrustats för arbete på offshoreanläggningar, som exempelvis vindkraftverk eller oljeriggar.

Läs mer Läs mindre

Lösningar

 • Marint
  Marint

  Upptäck Danfoss marina lösningar för optimal effektivitet, säkerhet, tillförlitlighet och en låg total ägandekostnad för fartyg och hamn. Global leverantör för marina tillämpningar och offshore.

 • Offshore
  Offshore

  Optimera prestanda och effektivitet för offshorefartyg inom vindkraft, olje- och gasproduktion, seismiska undersökningar och fiskeindustrin. Danfoss har lösningar för hela systemet.

Tillämpningar

 • Frekvensomriktare för borrning offshore
  Frekvensomriktare för borrning offshore

  Pumpstyrning med variabelt varvtal gör att du kan optimera produktiviteten trots att förhållanden i brunnar kan ändras med tiden, samtidigt som kostnaderna sänks.

 • Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer
  Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer

  Fläktstyrning med variabel frekvens sparar energi och minskar bullret i maskinrum och kylsystem på fartyget.

 • Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer
  Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer

  Utnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.

 • Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystem

  För en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.

 • Frekvensomriktare för marina kylkompressorer
  Frekvensomriktare för marina kylkompressorer

  Variabel varvtalsreglering av skruvkompressorer, kolvkompressorer och scrollkompressorer ger normalt en 15 % lägre energiförbrukning och en högre effektfaktor vid delbelastning.

 • Frekvensomriktare för marina vinschar och kranar

  Genom att köra vinschar och kranar med elmotor kan du spara energi samtidigt som bullernivåerna sänks. Dessutom finns det ingen risk för överhettning eller läckage av hydraulolja.