Offshore

 • Översikt
 • Boende
 • Hjälpsystem
 • Kustbas
 • På däck
 • Kraftproduktion
 • Propellrar och framdrivning

Säkra, tillförlitliga och konkurrenskraftiga fartygslösningar offshore

Allt fler avancerade och konkurrenskraftiga offshorefartyg används inom offshoreindustrin i vindkraft, olje- och gasproduktion, seismiska undersökningar och fiske. Offshorefartyg har komplexa system där alla funktioner integreras via en växelströms- eller likströmsbuss. Det gäller allt från kablar och rörledningar till oljeriggar, upphissningsriggar, försörjningsfartyg för offshoreplattformar och undervattensfarkoster. När man optimerar prestanda och effektivitet räcker det därför inte att bara se till de enskilda komponenterna. Vi hjälper dig att bedöma den totala effekten och att fatta beslut med utgångspunkt i detta.

I varje del av fartyget, från motorrum till ventilationssystem och från lastdäck till hytter, ser vi övergripande på situationen. Vi kan därefter komma med konkreta råd om särskilda motorkontroller för att optimera prestandan hos drivpropeller, pump, vinsch, kompressor eller fläkt. Oavsett vilka tillämpningar som används kan Danfoss hjälpa till att förbättra effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet på offshorefartyg.

Ren kostnadseffektiv drift

Inom marinindustrin och offshorebranschen letar man alltid efter sätt att sänka dieselförbrukningen och minska utsläppen. En omställning från diesel- och diesel/eldrift mot renare bränsle som naturgas finns redan. I framtiden kommer vi att se att fartygen kommer att drivas med el i allt större utsträckning. Under tiden investerar varv och fartygsägare mer och mer i marina hybridsystem för att öka flexibiliteten när det gäller utformning och installation, optimera driften och minska sin miljöpåverkan. I dag kan alla fartygstyper från små färjor till stora hangarfartyg använda sig av hybridteknik för att få en effektivare och renare drift. Danfoss har lösningar som förbättrar prestandan och minskar kostnaderna för alla typer av fartygsdrift, såväl traditionella som nya.

Förbättra prestandan med energilagring i hybridbatterier

Offshorefartyg drivs i allt större utsträckning med hybridlösningar. Ett vanligt exempel är helt eldrivna fartyg med azimutpropellrar och tunnelpropellrar. Strömmen genereras av generatoruppsättningar med variabelt varvtal. Den här topologin används ofta båda i färjor och offshorefartyg. Det extra lagringssystemet med hybridenergi ger peak shaving och möjliggör enklare och effektivare generatoruppsättningar. Den här typen av hybridteknik passar bra för fartyg som drivs med naturgas.

Läs mer om Danfoss lösningar för hybridomställning

Elektrifiering

Inbyggd eldrivning för nya och konverterade marina fartyg. Vi arbetar med fartygsägare, operatörer och varv för att kunna leverera anpassade system för hybrid- och eldrift över hela världen. Med en revolutionerande metod för mindre fartyg kan vi erbjuda en hybridlösning i likströmsnätet som är mycket flexibel och lätt att hantera. Danfoss system klarar av att uppfylla höga krav på vikt, storlek och bränsleförbrukning, vilket innebär lägre kostnader och bättre livslängd för enheterna hos ägare och operatörer utan att man gör avkall på kundupplevelsen.

Läs mer om Danfoss ellösningar

Läs mer för att få reda på hur Danfoss kan hjälpa dig med många offshoretillämpningar.

Boende

 • Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer
  Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer

  Fläktstyrning med variabel frekvens sparar energi och minskar bullret i maskinrum och kylsystem på fartyget.

Hjälpsystem

 • Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöer
  Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöer

  Du kan lita på de tekniska kunskaperna hos Danfoss när du vill ha tillförlitlig drift, minskade utsläpp och en lång livslängd på dina pumpar och separatorer.

Kustbas

 • Frekvensomriktare för rörelse
  Frekvensomriktare för industrikranar och lyftar

  För att optimera kranens prestanda erbjuder Danfoss flexibla styrstrategier tillsammans med energieffektivitet som följer strikta säkerhetskrav.

 • Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer
  Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer

  Utnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.

 • Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall
  Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall

  Uppnå maximal drifttid även vid nätstörningar. Flexibla, anpassade och batteribaserade industriella likströmsreservlösningar leder strömförsörjningen till de mest kritiska belastningarna.

  Dessa lösningar stöder en kombination av olika sorters energilagring för att säkerställa en stabil strömförsörjning när elnätet är otillförlitligt, samt kontinuerlig körning eller kontrollerad nedrampning vid behov.

Kommer snart ...

Kommer snart ...

På däck

 • Frekvensomriktare för marina vinschar och kranar

  Genom att köra vinschar och kranar med elmotor kan du spara energi samtidigt som bullernivåerna sänks. Dessutom finns det ingen risk för överhettning eller läckage av hydraulolja.

Kraftproduktion

 • Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer
  Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer

  Utnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Propellrar och framdrivning

 • Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystem

  För en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.