Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöer

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter

Minska strömförbrukningen hos marina pumpar

Med frekvensomriktarna VLT® och VACON® styrs pumparna så att de motsvarar de faktiska behoven i processen, vilket ger en minskad strömförbrukning. Minskar hastigheten med 20 % kommer strömförbrukningen att minska med 50 %.

Frekvensomriktarna sparar inte bara ström utan skyddar även pumparna i många olika marina tillämpningar. Det ger en säker drift tack vare dedikerade pumpfunktioner som inkluderar inbyggda PID-regulatorer, identifiering av torrkörning, flygande start, energisparläge, kaskadreglering, slutkurva och flödeskompensation. 

På grund av de allt mer strikta utsläppsgränserna så installeras renare ofta. De minskar SOx-utsläppen från huvud- och hjälpmotorer och pannor genom att använda vatten för att samla upp svavel. Frekvensomriktarna VLT® och VACON® är utmärkta att använda för att optimera vattenpumparna för dessa renare.

Andra vanliga användningsområden där frekvensomriktare ger extra värde till pumpdriften är följande: ballastvatten, slagvatten, cirkulation, gods, brandbekämpning, matarpumpar, smörjning och pumpning av havsvatten.

Förbättra tillförlitligheten och skyddet för marina separatorer

Med VLT®- och VACON®-styrning säkerställs tillförlitlig hantering av separatorer för slagvatten, bränslekonditionering och oljecentrifugering. Frekvensomriktaren ger en smidig acceleration som skyddar både växellådan och kullager mot höga varvtal.

Frekvensomriktarens reglering ger tolerans mot urladdning och chockbelastning. Vid strömavbrott kan frekvensomriktaren fånga upp separatorn och bromsa den utan att motstånd krävs.

Danfoss Drives lösningar för den marina industrin och offshorebranschen har det största antalet typgodkännanden från nio myndigheter: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS och Class NK.

Detta ger dig möjlighet att välja de bästa frekvensomriktarna för marina tillämpningar.

Oljetankern NORDEN A/S sparar energi med havsvattenpumpar

Företaget har minskat sin energiförbrukning avsevärt genom att använda VLT®-frekvensomriktare för att anpassa flödeshastigheten från pumpar med havsvattenkylning till det faktiska kylbehovet.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter