Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöer

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter

Minska strömförbrukningen hos marina pumpar

Med frekvensomriktarna VLT® och VACON® styrs pumparna så att de motsvarar de faktiska behoven i processen, vilket ger en minskad strömförbrukning. Minskar hastigheten med 20 % kommer strömförbrukningen att minska med 50 %.

Frekvensomriktarna sparar inte bara ström utan skyddar även pumparna i många olika marina tillämpningar. Det ger en säker drift tack vare dedikerade pumpfunktioner som inkluderar inbyggda PID-regulatorer, identifiering av torrkörning, flygande start, energisparläge, kaskadreglering, slutkurva och flödeskompensation. 

På grund av de allt mer strikta utsläppsgränserna så installeras renare ofta. De minskar SOx-utsläppen från huvud- och hjälpmotorer och pannor genom att använda vatten för att samla upp svavel. Frekvensomriktarna VLT® och VACON® är utmärkta att använda för att optimera vattenpumparna för dessa renare.

Andra vanliga användningsområden där frekvensomriktare ger extra värde till pumpdriften är följande: ballastvatten, slagvatten, cirkulation, gods, brandbekämpning, matarpumpar, smörjning och pumpning av havsvatten.

Förbättra tillförlitligheten och skyddet för marina separatorer

Med VLT®- och VACON®-styrning säkerställs tillförlitlig hantering av separatorer för slagvatten, bränslekonditionering och oljecentrifugering. Frekvensomriktaren ger en smidig acceleration som skyddar både växellådan och kullager mot höga varvtal.

Frekvensomriktarens reglering ger tolerans mot urladdning och chockbelastning. Vid strömavbrott kan frekvensomriktaren fånga upp separatorn och bromsa den utan att motstånd krävs.

Danfoss Drives lösningar för den marina industrin och offshorebranschen har det största antalet typgodkännanden från nio myndigheter: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS och Class NK.

Detta ger dig möjlighet att välja de bästa frekvensomriktarna för marina tillämpningar.

Oljetankern NORDEN A/S sparar energi med havsvattenpumpar

Företaget har minskat sin energiförbrukning avsevärt genom att använda VLT®-frekvensomriktare för att anpassa flödeshastigheten från pumpar med havsvattenkylning till det faktiska kylbehovet.

Referensobjekt

 • 2 month ROI for FAYARD A/S shipyard
  2 month ROI for FAYARD A/S shipyard

  Electric shore supply system using VACON® NXP Air Cooled drives meets peak demands while minimizing baseline power consumption.

 • Accurate control of CT Offshore’s ROV trencher
  Accurate control of CT Offshore’s ROV trencher

  VLT® AutomationDrive FC 302 and VLT® Soft Starter MCD 500 provide quick and accurate control of high- and low-pressure seawater pumps on the remotely operated trencher laying HVAC subsea cables.

 • VLT® expertise saves time and energy
  VLT® expertise saves time and energy

  Using Danfoss VLT® drives in the seawater cooling and air-conditioning systems reduces energy consumption on board M/V Island Performer.

 • $500,000 annual energy savings for D/S Norden A/S
  $500,000 annual energy savings for D/S Norden A/S

  By using VLT® AC drives to adapt the flow rate from seawater cooling pumps to the actual cooling demand, the company has significantly reduced its energy consumption.

 • M/V Fugløyhav secures best price for its catch
  M/V Fugløyhav secures best price for its catch

  VLT® AutomationDrives and VLT® HVAC Drives are used with pumps, compressors, thrusters and steering gear to help this modern fishing vessel save energy and secure the best price for its catch.

 • Comfortable climate on board Ulstein Shipyard vessel
  Comfortable climate on board Ulstein Shipyard vessel

  VLT® AC drives control the fans to ensure a comfortable indoor climate and efficient machine room ventilation. They also control the compressors and pumps in the refrigeration and cargo systems.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter

 • VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302
  VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

  VLT® AutomationDrive FC301/FC302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.

 • VLT® AQUA Drive FC 202
  VLT® AQUA Drive FC 202

  Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.

 • VACON® 100 INDUSTRIAL
  VACON® 100 INDUSTRIAL

  Motormoduler och inkapslade frekvensomriktare som enkelt kan integreras i alla stora styrsystem.

 • VACON® 100 FLOW
  VACON® 100 FLOW

  Dedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.

 • VACON® NXP Air Cooled
  VACON® NXP Air Cooled

  Konstruerad för ett brett urval krävande tillämpningar, med fokus på större effektstorlekar och systemomriktare.