Livsmedel

 • Lösningar
 • Tillämpningar

Danfoss erbjuder livsmedelsindustrin lösningar inom bearbetning, förpackning, transport, kylförvaring, kylning inom livsmedelsservice, specialkylning och intelligenta helhetslösningar för både små butiker och stormarknader. Vid livsmedelsbearbetning och transportörer för flaskfyllning kan du göra stora besparingar i fråga om ägandekostnad samtidigt som de allra strängaste hygienkraven uppfylls. Vi kombinerar den mest avancerade kylverkningsgraden, energioptimering och big data för att skapa optimal kylning i temperaturreglerade miljöer – nästan helt utan driftstopp. Våra smarta funktioner varnar automatiskt för potentiella defekter och säkerställer att rutinunderhållet sker i tid. Våra lösningar för livsmedelshandeln ser till att världens mat förblir färsk och svinnet minskas.

Lösningar

Tillämpningar

 • Frekvensomriktare för fläktar inom livsmedelsbranschen

  Fläktstyrning med variabelt varvtal minskar kostnaderna genom optimerad energiförbrukning och ger samtidigt bättre komfort eftersom man undviker bullerfrekvenser.

   

 • Frekvensomriktare för kompressorer inom livsmedelsbranschen

  Kompressorns varvtalsreglering ger konstant tryckreglering samt minskar energiförbrukningen, särskilt vid drift med delbelastning.

 • Frekvensomriktare för positionering och synkronisering inom livsmedelsbranschen

  Sänk kostnader, förenkla och minska programmeringstiden i servotillämpningar genom att använda frekvensomriktare för avancerad positionering och synkronisering.

 • Frekvensomriktare för pumpar inom livsmedelsbranschen

  Styrning av pumphastigheten kan minska energiförbrukningen avsevärt, ge pumpen en längre livslängd och även sänka vattenförbrukningen ordentligt i din verksamhet.

 • Frekvensomriktare för transportbanor inom livsmedelsbranschen

  Säkerställ maximal drifttid och en så låg ägandekostnad som möjligt med hygienisk reglering av transportbanan med variabelt varvtal. IPA-certifierad.

 • Lösningar för din närbutik

  Stigande energikostnader, livsmedelssäkerhet, höga driftskostnader, systemavbrott och komplicerat underhåll – vi vet att detta är viktiga faktorer som ger dig huvudbry när det gäller din närbutik. Men vi har lösningarna som ger dig sinnesro.