Frekvensomriktare för positionering och synkronisering inom livsmedelsbranschen

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter

Se till att din positionering och synkronisering är exakt och kostnadseffektiv

För att optimera prestanda behöver många tillämpningar inom livsmedelsbranschen, såsom transportbanor, pallastare och förpackningsmaskiner, positioneras och synkroniseras på ett exakt sätt.

Hittills har processer som kräver positionering och synkronisering styrts med servosystem. Servoutrustning är dock dyr, svår att driftsätta och kräver ytterligare kabeldragning. Många tillämpningar behöver inte den dynamiska prestanda som en servoenhet har.

Funktionen Danfoss Drives Integrated Motion Controller (IMC) kan konfigureras i programvaran för VLT® AutomationDrive FC 302, vilket gör att frekvensomriktaren kan ge en positionering och synkronisering med hög precision utan att det krävs ytterligare moduler eller maskinvara.

Fördelar med IMC

 • Lägre kostnader och enklare system
 • Fungerar tillsammans med all traditionell motorteknik med återkoppling/utan återkoppling och behöver ingen ytterligare maskinvara
 • Ingen omfattande programmering krävs för servoenheten
 • Frekvensomriktarna anpassas till tillämpningen med enkel programmering av parametrar
 • Givarlös hemfunktion med identifiering av moment
 • I många fall behövs ingen pulsgivaråterkoppling

Perfektion i positionering och synkronisering

Det nya tillvalet Integrated Motion Controller (IMC) gör VLT® AutomationDrive FC 302 annorlunda. Tack vare IMC-funktionen är VLT® AutomationDrive FC 302 en konkurrenskraftig produkt för positionering eller synkronisering av tillämpningar, som inte kräver någon ytterligare maskinvarumodul.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter

 • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
  VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

  VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.