Morgondagens insikter

Danfoss eldrivna lösningar

Lösningar som gör skillnad

Över hela världen ser vi spår efter klimatförändringarna genom extrema väderfenomen som påverkar våra liv. För att framtidssäkra vår planet måste vi förändra vårt sätt att använda jordens resurser. Vi kan hjälpa till att skapa tillväxt med hjälp av effektiva och hållbara metoder. Ta några minuter för att läsa mer om vad vi faktiskt kan göra med dagens teknik. Det handlar om att se möjligheterna och agera – redan idag.

Elektrifiering

Förändrar världen med elektricitet

Energisystemen håller på att förändras. Och utvecklingen går mycket snabbt. Vi håller på att övergå från fossilbaserad till grön energi. Elektriciteten kommer att bli den viktigaste energibäraren, och snart drivs hela världen med el. När bilar, lastbilar, färjor och fartyg övergår till hybriddrift kommer de 23 procenten av de globala utsläppen som transportindustrin står för att minska betydligt. Och föreställ dig hur det kommer att bli år 2060 när 90 procent av alla bilar drivs med el.

Smartare digitala system som möjliggör decentraliserad produktion och lagring av förnybar energi, i kombination med den enorma elektrifieringsvåg som sveper över världen, kommer att driva framtidens utsläppsfria tillväxt.

Utforska fler referensobjekt

Från ord till handling

Danfoss Engineering Tomorrow-talks är en global plattform och serie med evenemang som skapats för att stimulera innovativt tänkande och nytänkande lösningar inom klimat och energi.

#ETtalks för samman inspirerande talare och visionärer som inspirerar till utveckling av teknik som är lika hållbar idag som i framtiden. 

Åsikter

Läs mer

Nya idéer om effektivitet

Effektivare energiförbrukning med enkla, innovativa lösningar (länk på engelska)
Den enorma potentialen för energibesparingar i byggnader uppmärksammas i en ny studie där man kommer fram till att energiförbrukningen i snitt kan minskas med 30 procent genom optimering av tekniken som används i byggnader.
Energi och vatten
Vikten av energieffektivitet (länk på engelska)
Fjärrvärmens potential