Frekvensomriktare för transportbanor inom livsmedelsbranschen

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Frekvensomriktare för transportbanor

Maximera drifttiden för transportbanan

Säkerställ maximal drifttid och en så låg ägandekostnad som möjligt för transportbanor i torra, våta eller aseptiska områden. Danfoss lösningar ger hög energieffektivitet samtidigt som de tillhandahåller en optimal motorreglering, bättre kvalitet och enhetlighet för produkten, minskad avfallsmängd och optimala påfyllnings- och förpackningsområden.

För transportbanor med känsliga produkter som vatten på flaska och alkoholfri öl eller nytt material för förpackningar och flaskor erbjuder Danfoss unika IPA-godkända lösningar som kan användas i undersystem där hygien är av största vikt.

Läs om hur du kan få längre drifttid med systemet VLT® FlexConcept®

I VLT® FlexConcept® kombineras modern motorteknik med de mest avancerade växelriktarna i ett flexibelt och enhetligt frekvensomriktarsystem som ger en hög effektivitet, god tillförlitlighet och minskad variation.

Minska reservdelslagret

Systemet VLT® FlexConcept® ger enklare projektplanering, installation, idrifttagning och underhåll, särskilt för transportbanesystem. Systemvariationer kan minskas med upp till 70 % så att användarna kan ta del av en så stor flexibilitet som möjligt med ett litet antal moduler. Systemet består endast av tre växelmotorvarianter för att optimera ditt reservdelslager. Motorer och frekvensomriktare i VLT® FlexConcept®-systemet erbjuder ett enhetligt driftskoncept och standardiserade funktioner oavsett om systemet används i en centraliserad eller decentraliserad struktur.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter