Frekvensomriktare för kompressorer inom livsmedelsbranschen

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter
Frekvensomriktare för kompressorer

Förbättra kompressorns effektivitet vid delbelastning

Danfoss frekvensomriktare ger bättre styrning av kompressorer så att energiförbrukningen kan sänkas samtidigt som tryckregleringen bibehålls. Varvtalsreglering är en fördel när en luftkompressor körs under lång tid med delbelastning. Färre start- och stopptillfällen minskar det mekaniska slitaget.

Kylare som drivs med kompressorer är till exempel beroende av frekvensomriktarnas energibesparande funktioner för att kunna avsätta så mycket värme som möjligt. Hygienkraven innebär att frekvensomriktarna måste ha en kraftig kapsling som klarar av högtryckstvätt varje dag. Danfoss har flera VLT®-frekvensomriktare i olika storlekar med IP66/UL typ 4X-skydd som uppfyller detta krav.

Kaskadkonfiguration ger en god samverkan mellan kompressor och frekvensomriktare under delbelastning. Basbelastningen hanteras av en kompressor som styrs av en VLT® Refrigeration Drive. När förbrukningen ökar startar frekvensomriktaren ytterligare kompressorer, en i taget. Detta gör att kompressorerna till stor del fungerar med optimal effektivitet och att frekvensomriktaren hela tiden bibehåller maximal energieffektivitet i hela systemet. Samma princip gäller för fläktar och pumpar som styrs av frekvensomriktare.

Läs hur kompressorreglering sänkte kostnaderna för margarinfabriken

Under 2009 visade Unilevers forskning om den befintliga värmeanläggningens effektivitet att en minskning med 25 % av koldioxidutsläppen kunde uppnås om man renoverade anläggningen.

Referensobjekt

 • 85% startup energy reduction for Reindl Kältetechnik
  85% startup energy reduction for Reindl Kältetechnik

  VLT® Refrigeration Drive provides optimal control of the dehumidifier in the hay drying process.

 • Unilever saves 25% energy
  Unilever saves 25% energy

  VLT® AQUA Drive FC 202 maximizes pump efficiency and optimizes energy savings as part of boiler-house renovation project.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter

 • VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302
  VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

  VLT® AutomationDrive FC301/FC302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.

 • VLT® Refrigeration Drive FC 103
  VLT® Refrigeration Drive FC 103

  FC103 används för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.