Frekvensomriktare för kompressorer inom livsmedelsbranschen

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Frekvensomriktare för kompressorer

Förbättra kompressorns effektivitet vid delbelastning

Danfoss frekvensomriktare ger bättre styrning av kompressorer så att energiförbrukningen kan sänkas samtidigt som tryckregleringen bibehålls. Varvtalsreglering är en fördel när en luftkompressor körs under lång tid med delbelastning. Färre start- och stopptillfällen minskar det mekaniska slitaget.

Kylare som drivs med kompressorer är till exempel beroende av frekvensomriktarnas energibesparande funktioner för att kunna avsätta så mycket värme som möjligt. Hygienkraven innebär att frekvensomriktarna måste ha en kraftig kapsling som klarar av högtryckstvätt varje dag. Danfoss har flera VLT®-frekvensomriktare i olika storlekar med IP66/UL typ 4X-skydd som uppfyller detta krav.

Kaskadkonfiguration ger en god samverkan mellan kompressor och frekvensomriktare under delbelastning. Basbelastningen hanteras av en kompressor som styrs av en VLT® Refrigeration Drive. När förbrukningen ökar startar frekvensomriktaren ytterligare kompressorer, en i taget. Detta gör att kompressorerna till stor del fungerar med optimal effektivitet och att frekvensomriktaren hela tiden bibehåller maximal energieffektivitet i hela systemet. Samma princip gäller för fläktar och pumpar som styrs av frekvensomriktare.

Läs hur kompressorreglering sänkte kostnaderna för margarinfabriken

Under 2009 visade Unilevers forskning om den befintliga värmeanläggningens effektivitet att en minskning med 25 % av koldioxidutsläppen kunde uppnås om man renoverade anläggningen.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter