Frekvensomriktare för pumpar inom livsmedelsbranschen

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter

Spara energi och vatten med varvtalsreglering för pumpar

Genom att sänka pumpmotorns medelhastighet från 100 % till 80 % kan du spara 50 % energi. Om medelhastigheten sänks med 50 % ökar besparingen till 80 %. Om du använder Danfoss frekvensomriktare för pumpreglering kan du spara energi och även sänka vattenförbrukningen ordentligt i din verksamhet.

För pumpar gör frekvensomriktarfunktioner som kaskadregulatorn att körtimmarna fördelas jämnt på alla pumpar. Detta innebär att slitage och skador kan minimeras på pumparna vilket ger en tillförlitlig drift. Genom att optimera förbränningseffektiviteten i pannorna kan el- och bränsleförbrukningen minskas. Vid användning av frekvensomriktare kan den hydrauliska prestandan för vattenhanteringsprocesserna och flödeshastigheten i matarvattnet förbättras avsevärt.

Läs om hur frekvensomriktare sänker vattenförbrukningen hos Nestlé Waters

Hos Nestlé Waters valde man VLT® FlexConcept® för att nå målet om miljömässig hållbarhet och minskad energiförbrukning.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter