Effektiva lösningar för kylrum

 • Översikt
 • Dokument
 • Verktyg och appar
 • Utbildning
 • Vanliga frågor
 • Kontakta oss

En kylrumslösning som uppfyller alla behov

I kylkedjan finns olika typer av kyllagring, till exempel kylrum. Dessa anläggningar lagrar eller bearbetar både kylda och frysta produkter. De kan vara i själva processanläggningen eller i en del av distributionskedjan.

Efterlevnad av bestämmelser för hygien- och livsmedelssäkerhet, men även energibestämmelser, är kritiska. Oavsett om det gäller en ny eller renoverad installation är andra viktiga faktorer när du köper ett kylrum: enkelt val, val av köldmedium, installationsalternativ, tillförlitlighet, underhåll och driftskostnader.

Danfoss har det bredaste utbudet av lösningar för kylrum i olika kapaciteter, temperaturer och processer – för plugin- och fjärrinstallationer i både små och stora storlekar.

Vi erbjuder entreprenörsvänliga produkter och kylrumslösningar med marknadsledande expertis som är tillgänglig överallt och gör det möjligt för dig att enkelt efterleva regelverk och spara in på installation och underhåll av kylrum. Gör rätt val för optimalt skydd av färskvaror, effektiv drift och lång livslängd.

Danfoss är en pålitlig partner för kylrumsbranschen, med ett brett utbud av lösningar för kylövervakning, erfarenhet och kunskap. Våra lösningar för tillförlitliga kylrum är särskilt utvecklade för att täcka det omfattande utbudet av kommersiella kyltillämpningar inom livsmedelsservice (restauranger, catering), specialdetaljhandel (slakterier, bagerier osv.), processkylning (labb, medicin, fruktmognad osv.), närbutiker, lågprisbutiker och apotek.

 

Prosa IoT: Ett enkelt fjärrövervakningssystem

Prosa IoT: Ett enkelt fjärrövervakningssystem

Med vår omfattande Prosa IoT-portfölj för kommersiell kylning uppfyller vi de viktigaste kraven för att hålla färskvaror fräscha och säkra, minska livsmedelssvinn och servicekostnader samt att öka intäkterna.

Funktioner och fördelar

Den bredaste portföljen för alla typer av kylrum och kyltillämpningar

Tillförlitliga och mycket energieffektiva lösningar

Lång livslängd, låga drift- och underhållskostnader

Överensstämmelse med föreskrifter för köldmedium och energi

Produkter som lämpar sig för användning med köldmedier med lägre GWP och naturliga köldmedier

Global och lokal applikationsexpertis

Enkelt produktval med programvaran Coolselector®2

Läs mer om kylrumslösningar

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Brochure Cold Room brochure for installers_FIN Finnish Finland 16 jan., 2019 5.5 MB .pdf
Brochure Cold Room brochure for Installers_SWE Swedish Sweden 16 jan., 2019 892.9 KB .pdf
Brochure Cold Room brochure for Installers/Contractors Europe English Flera 08 nov., 2018 871.8 KB .pdf
Brochure Cold Room brochure for Installers/Contractors Europe Danish Denmark 17 jan., 2019 850.2 KB .pdf
Brochure Cold Room brochure for OEMs Europe English Flera 29 juni, 2017 8.2 MB .pdf
Brochure Cold Room brochure for OEMs North America English Flera 08 sep., 2017 4.0 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Walk-in Coolers and Freezers English Flera 10 jan., 2024 3.7 MB .pdf
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity English Flera 21 feb., 2024 1.4 MB .pdf

Verktyg och appar

Utbildning

Utbildningsprogram för kylrum – Danfoss Learning

Kylrum – utbildningsprogram

Ta reda på hur du kan bevara maten bättre med hjälp av kylrumslösningar med vårt onlineutbildningsprogram.

Nyheter

Vanliga frågor

Vanliga frågor om kylrum

Ett kylrum är ett isolerat rum eller kylrum som håller ett angivet temperaturintervall. Kylrum är avsedda för förvaring av olika typer av varor inom olika sektorer. Typiska produkttyper är livsmedel och drycker, biologiska läkemedel, textilier och läkemedel.

Ett kylrum möjliggör exakt reglering av temperaturen i kommersiella utrymmen där det krävs konstant och effektiv kylning eller frysning. Livsmedels- eller kemikalieförvaring medför utökad temperaturreglering för ömtåliga eller instabila material, något som minskar nedbrytningshastigheten och säkerställer att produkterna förblir i optimalt tillstånd. FDA förespråkar att farmaceutiska produkter ska förvaras i lämplig temperatur, luftfuktighet och belysning samt märkas för identifiering och bibehållande av renhet.

Kylrummet fungerar på samma sätt som ett hemmakylskåp. Det består av en isolerad låda och ett kylsystem som extraherar oönskad värme från insidan och släpper ut den på utsidan. Det styrs av en termostat som slår på när temperaturen inuti den isolerade lådan är för hög och slår av när temperaturen är korrekt.

Huvudkomponenterna är de isolerade paneler som utgör själva rummet komplett med en dörr. Kylsystemet består vanligtvis av ett kylaggregat som innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare och tillhörande elektronik som är placerat utanför kylrummet och sedan förångaren, som är placerad inuti kylrummet tillsammans med expansionsenheten för att avleda värmen från kylrummet. Hela systemet styrs sedan av en termostat som startar och stoppar kylsystemet så att rätt temperatur upprätthålls i kylrummet.

Välj enkelt kylrumskomponenter med Coolselector® 2

Det finns många olika användningsområden som sträcker sig från ax till limpa i hela livsmedelskedjan, som kylning av nyskördade produkter, livsmedelsfabriker, livsmedelsdistribution, livsmedelsbutiker, närbutiker, kommersiella kök, snabbmat. Andra beaktansvärda områden är läkemedel, blommor, bårhus och produktionsprocesser.

Det finns inget specifikt svar på grund av de många olika kraven och olika produkttyper som kräver kylning.

Generellt gäller:

a. Kylrum med hög temperatur – ett exempel kan vara att kyla ned livsmedel som tomater med en rumstemperatur på ungefär 12 °C

b. Kylrum – ett exempel på detta kan vara ett kylrum i ett storkök för förvaring av färska livsmedel med en rumstemperatur på ca 2 till 5 °C

c. Frysrum – ett exempel kan vara ett frysrum på en stormarknad för förvaring av frysta livsmedel med en rumstemperatur på ca -18 °C. Vid längre tids förvaring kan temperaturen vara så låg som -28 °C.

Det är viktigt att se till att kylrummets konstruktion och kylutrustningen underhålls regelbundet, eftersom det finns många olika saker som kan gå snett eller försämras med tiden.

Till exempel om kylrummet används mycket, dörren öppnas och stängs ofta osv.

Kylsystemets komponenter, som t.ex. kondensorn, kan sättas igen av skräp, flänsarna på förångaren kan sättas igen av is, mekaniska komponenter som fläktmotorer, avfrostningsvärmare eller kompressor kan sluta fungera eller prestandan kan försämras. Det första symptomet på ett fel är att kylrummet inte håller rätt förvaringstemperatur.

Det finns många sätt att säkerställa att kylrummet fungerar så energieffektivt som möjligt, bland annat genom:

 • Kylrummets konstruktion är lufttät och dörren stängs ordentligt
 • Minimera de perioder då dörren är öppen
 • Använd en luftridå över dörröppningen för att stoppa värmeväxling och att varm luft/fukt kommer in i kylrummet
 • Optimering av regleringsinställningarna för att säkerställa att kylsystemet fungerar korrekt
 • Håll kondensorn ren/fri från skräp för att säkerställa bra luftflöde
 • Se till att förångarens luftström inte hindras av produkter i kylrummet
 • Korrekt termostatinställning för lagrade produkter

Ja, golvet ska vara isolerat och ha en värmematta eller annat system för att säkerställa att den negativa temperaturen i frysrummet inte fryser den naturliga fukten i undergolvet. Annars kan kylrummets golv spricka och bli instabilt. Effekterna av detta kallas tjällyftning och kan vara allvarliga.

Kontakta oss

För mer information, kontakta oss.