Frekvensomriktare för fläktar inom livsmedelsbranschen

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Frekvensomriktare för fläktar

Spara energi genom fläktstyrning med variabelt varvtal

När energi blir allt dyrare har det visat sig att elektriska motorer med variabel varvtalsreglering är ett av de mest effektiva sätten att minska kostnaderna. Genom att till exempel sänka fläktmotorns medelhastighet från 100 % till 80 % kan man spara 50 % av energin. Om medelhastigheten sänks med 50 % ökar besparingen till 80 %.

Utöver att spara energi finns det även dedikerade frekvensomriktarfunktioner för fläktar, som funktionen ”hoppa över resonans”. Funktionen ger bättre komfort genom att man undviker frekvenser som skapar buller och kan skada enheterna.

En tillförlitlig fläktstyrning kan bibehålla ett särskilt lufttryck och säkerställer därmed en hygienisk miljö för livsmedels- och dryckestillverkning. Kondensorns fläktstyrning ger många fördelar, bland annat minskad belastning på kylmedlet, mindre ansamling av smuts på kondensorn samt möjligheten att använda ett flytande börvärde för att spara energi.

I miljöer med hygienkrav finns Danfoss frekvensomriktare med kapsling, designad för att klara av högtryckstvätt varje dag.

Se hur Arla Foods Ingredients sparar energi i sina fläkt- och pumptillämpningar

VLT®-frekvensomriktare ger största möjliga drifttid och god precision samtidigt som Arlas energibehov minskar, vilket även gagnar kunderna.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter