Frekvensomriktare för industrikranar och lyftar

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter
Bättre säkerhet, bättre prestanda för kranar och lyftar

Optimerad säkerhet och prestanda för industrikranar

Lyft av utrustning och gods vid tillverkning eller transport är en vanlig uppgift i all tung industri och som sköts med kranar. Arbetet med att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och skapa en effektiv verksamhet innebär att kranar i allt större utsträckning bidrar till att förbättra den tunga industrin.

Vissa av de vanligaste industrikranarna är traverskranar och transportkranar. I sådana kranar hänger lasten från en gripenhet med kablar och fungerar som en pendel. Sådan svängande last utgör en säkerhetsrisk och belastar kranstrukturen mycket. Lösningen för att kontrollera svängningar är att reglera rörelserna med en frekvensomriktare vid ingången till elmotorn.

Hybridisering

Genom att använda en kombination av energi från diesel och batterilagrad el skapas möjligheter att jämna ut belastningstoppar, optimera användningen av billigare ström vid lägre belastning samtidigt som man undviker driftstopp vid strömavbrott.

 • Ställ om förbrukningen från nätet till tidpunkter med låg belastning. Laddar man batterierna på natten till lägre priser och använder den lagrade effekten när behovet ökar under arbetsdagen kan kranoperatörerna använda tidsomställning för att minska elkostnaderna för den dagliga driften.
 • Peak load shaving för inkommande ström. När batterilagrad ström används för att komplettera vid toppbelastning, till exempel när det krävs ett högt moment i början av ett lyft, kan elmotorerna skärmas av från toppbelastningen. Detta innebär att krantillverkaren kan anpassa motorerna till normal belastning i stället för till toppbelastningen.
 • Reservström eller start vid strömavbrott. Använd reservbatteri för att ersätta den rullande reserven som i normalfallet skapas med dieselgeneratorer. När batterierna blir allt billigare ökar möjligheterna att använda inbyggda batterier i lyftkranarna som reserv vid eventuella strömavbrott.

Bromsstyrning, energilagring och mycket mer

Användarupplevelsen av kranen består av många faktorer. Frekvensomriktare från Danfoss erbjuder dedikerade kranfunktioner och kranstyrningssystem som ger bättre prestanda på en mängd olika sätt: 

Utan återkoppling
Vid drift utan återkoppling bidrar frekvensomriktare från Danfoss till att ge utmärkt kranprestanda utan pulsgivare. Det är enkelt att driftsätta kranen för transport och lyft. Vid seriedrift med två motorer jämnar fallkontrollen ut momentet mellan de båda motorerna.

Med återkoppling
Kranar uppnår bättre dynamik i drift med återkoppling. Danfoss har flexibla pulsgivargränssnitt, som möjliggör ett bredare val av komponenter

Avancerad styrning av mekanisk broms

Danfoss frekvensomriktare förebygger belastningschocker vid lyftstart och -stopp. För vertikala rörelser ger Danfoss en smidig momentrampning för att se till att lasten kan hållas, stoppas, höjas och sänkas på ett sätt som är helt säkert under hela lyftet. 

Master-slav
Vid drift med återkoppling regleras masterfrekvensomriktarens varvtal och överför en momentreferens till slav-frekvensomriktare via en analog utgång eller en fältbuss. Slav-frekvensomriktaren används i momentstyrningsläge och masterfrekvensomriktaren används i varvtalsregleringsläge.

Givarlös antisvängning
Danfoss frekvensomriktare passar utmärkt för att stabilisera svängande last eftersom de har inbyggd givarlös programvara för att minska svängningarna. En kran med antisvängningssystem tar hänsyn till lyftet och lasttypen för att se till att lasten hålls stabil och inte börjar svänga. Antisvängningsfunktionen ger bättre säkerhet, minskar cykeltiderna och ger bättre produktivitet. Dessutom behövs inga särskilda operatörskunskaper.

Regenerativ effekt
Kranens bromseffekt blir normalt en värmeförlust. Samla man upp bromseffekten med en regenerativ frekvensomriktare kan den emellertid användas för att ge bättre energieffektivitet. Danfoss frekvensomriktare finns med Active Front End (AFE) för regenerativ kapacitet

Funktioner och fördelar

Enkel att driftsätta tack vare de inbyggda dedikerade kranfunktionerna

Enkel drift utan ryck eller vibrationer vid start och rampning

Balansering av tandemlast för korg- och transporttillämpningar, via delning av hastighetsmoment eller kontroll av lastfall

Tandemkran som synkroniserar axelvarvtalet mellan de båda kranarna

Möjlighet till styrning med eller utan återkoppling

Mekanisk broms för jämn drift och bästa möjliga säkerhet

Kontrollerat stopp om lasten lossnar

Inbyggd programvara för kransäkerhet innebär att enheten juridiskt följer STOP-funktionerna för funktionell säkerhet: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS och mer

Antisvängningskontroll som ger en stabil traversrörelse

Krantillämpningar med Danfoss frekvensomriktare

 • Lyft: Lyft och sänkning av lasten.
 • Portalkran, bockkran eller lång traverskran: Den del av en traverskran som består av bärbalkar, truckar, ändplåtar, gångområden och drivningsmekanismer som driver åkvagnen och som rör sig parallellt med banan.
 • Åkvagn eller tvärgående bana: Enheten som bär upp lyftmekanismen som löper på broskenorna. Åkvagnen drivs med en motor eller två motorer som kopplats till samma axel.
 • Kranarm: Den horisontella delen som stöder den rörliga lyften och som är fäst vid en vägg eller en pelare kallas för kranarm.
 • Svängning: Kranarmens vinkelrörelse i horisontell riktning, som hos till exempel tornkranar.

 

Krantyper med Danfoss frekvensomriktare

 • Brokran
 • Traverskran
 • Processkran
 • Spårbunden portalkran
 • RTG-kran
 • Goliath-kran
 • Gripkran
 • STS-kranar (Ship to shore), containerkranar, hamnkranar
 • Marina kranar
 • Mobilkranar
 • Mobil hamnkran
 • Tornkran
 • Bygghiss

Att göra affärer

Danfoss Drives har experter på frekvensomriktare som ger personliga råd och tips på utformning av tillämpningar för att stötta OEM-företag, systemintegrerare och industrianvändare. Vi tillhandahåller även anpassade lösningar för maskinvara och programvara som möjliggör enkelt integrering och många funktioner som optimerar hela systemet.

Danfoss Drives är en ledande leverantör av frekvensomriktare för kranindustrin. Mer än 100 000 frekvensomriktare från Danfoss ger god varvtalsreglering och optimal effektivitet för de minsta kedjespelen till de största mobilkransfartygen med lyftkapacitet på upp till 10 000 ton.

Lösningar för nya uppdateringar och moderniseringar

Vid utformning av nya kranar kan vi på Danfoss Drives luta oss mot en mångårig erfarenhet av tillämpningar och teknik för frekvensomriktare för att ge stöd till utvecklingen. 

Viktiga expertområden är samarbete för att analysera driften av frekvensomriktare med testkranar samt optimering av kontroller, prestanda och systemet i sin helhet. Vårt breda serviceutbud omfattar schemalagt underhåll och optimering av moderniseringspaket.

Danfoss Drives tekniska support- och serviceteam kan hjälpa systemintegrerare och krantillverkare i alla skeden av projekten från konstruktion av apparatskåp till idrifttagning. Våra tjänster gäller under hela kranens livslängd och omfattar teknisk support, igångsättning, underhåll, reservdelar, uppgraderingar och utbildning.

Effektiv bromsstyrning för kranar på gjuteriet Elgi

Särskild programvara för mekanisk bromsning som ger utmärkt lyfthastighet och noggrannhet, säkerhet vid användning av traverskran och bromsstyrning hos Elgi Mukand.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter