Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall

  • Översikt
  • Produkter
  • Referensobjekt

Maximal drifttid är en avgörande faktor i komplexa industriella produktionslinjer, vilket gör dem sårbara för nätinstabilitet. Vissa tillämpningar kräver dessutom kontinuerlig körning eller kontrollerad nedrampning, som måste upprätthållas även vid nätstörningar.

Intermittent växelströmsförsörjning påverkar nättillgängligheten för kritiska belastningar i stor utsträckning. När växelströmsnätstörningar uppstår är det viktigt att upprätthålla en stabil DC-busspänning för mycket viktiga tillämpningar.

Danfoss erbjuder flexibla, riktade och batteribaserade industriella likströmsreservlösningar som leder strömförsörjningen till de mest kritiska belastningarna. Detta innebär att du kan dimensionera batterierna till de kritiska belastningarna.  Dessa lösningar stöder en kombination av olika sorters energilagring för att säkerställa en stabil strömförsörjning när elnätet är otillförlitligt. Detta gör det möjligt att använda energilagringen som redundant strömkälla.

Minskad kostnad och designtid

Minskad kostnad och designtid

Den industriella likströmsreserven från Danfoss säkerställer tillförlitlig maskinvara och programvara, utan att något externt styrsystem krävs.

Systemet ger en alternativ redundant strömförsörjning och garanterar maximal drifttid för tillämpningen. Batterilagring levererar ström för toppbelastningar, vilket gör det möjligt att minska generatorstorleken.

Det sparar energi och batterikapacitet genom att ström levereras direkt till den kritiska växelriktarsektionen istället för till hela systemet.

Det bästa av allt är att du kan eftermontera detta system på en befintlig installation och till och med utöka det senare.

Selektiv strömförsörjning av den viktigaste belastningen

Selektiv strömförsörjning av den viktigaste belastningen

På bilden visas hur industriell likströmsreserv med batterienergilagring stöder maximal drifttid för industriella tillämpningar.

Industriell likströmsreserv med energilagring

Med integrerad energilagring tillhandahålls reservförsörjning i händelse av korta spänningsfall eller längre strömavbrott.

Vid anläggningsuppgraderingar kan en industriell likströmsreserv användas för att hantera toppar istället för att skala upp en underdimensionerad strömdistributionskedja.

Reservström

Reservström

Ett energilagringssystem tillhandahåller reservström i händelse av energiknapphet från strömförsörjningen, till exempel på grund av belastningsutjämning eller oplanerade strömavbrott. Under avstängning gör stöd från energilagringen det möjligt för konsumenter att upprätthålla driften.

Mellankretsspänningen upprätthålls konstant, vilket säkerställer att över- och underspänning inte uppstår. Batteriladdningen fylls på kontinuerligt via fast anslutning till elnätet, så batterierna är alltid redo, även vid korta spänningsfall.

Peak shaving

Peak shaving

I ett industriellt nät kan du använda lagrad energi som redundant strömkälla. Detta innebär dessutom att du kan köra generatorer med nominell belastning och använda batteriström när toppeffekt krävs. Fördelar? Du kör generatorer med full belastning, vilket är mer effektivt än att köra med dellast. Du kan därför minska generatorstorleken och i slutändan uppnå samma prestanda för en lägre kapitalinvestering.

Hur skiljer sig detta från UPS?

Hur skiljer sig detta från UPS?

Det är en rimlig fråga. Hur skiljer sig Danfoss industriella reservlagring från avbrottsfri spänningsmatning?

För det första tillhandahåller en industriell likströmsreserv flexibel uteffektstyrning för avsedda frekvensomriktare, inte hela växelströmsnätverket. Detta gör det möjligt att uppnå energibesparingar genom att leverera ström direkt till den kritiska växelriktarsektionen istället för till hela systemet. Detta minskar i sin tur kapitalkostnaderna för systemet.

För det andra är en industriell likströmsreserv kompatibel med olika energilagringstekniker. Du kan använda en lagringsteknik eller en kombination av flera, till exempel litiumjonbatterier, superkondensatorer, flödesbatterier och ultrakondensatorer.

För det tredje är det möjligt att med en industriell likströmsreserv att uppgradera en befintlig installation och utöka effektstorleken genom parallell installation för att hantera växande behov över tid. För UPS-baserad reservström är alternativet dyrare: att montera ned och ersätta en specialbyggd UPS. Danfoss industriella likströmsreserv är en mer integrerad lösning än en UPS, vilket innebär att den kan optimeras för tillämpningen. Det är till exempel enkelt att integrera denna lösning i en befintlig systemfrekvensomriktare från Danfoss.

Slutligen, när du väljer en Danfoss-lösning följer Danfoss kunskapsdelning och designassistans med som en del av paketet. Vi strävar efter att hitta den optimala lösningen för just dina behov.

VACON® NXP DC/DC Converter

VACON® NXP DC/DC Converter

Ett kraftfullt verktyg för industriell likströmsreserv.

Produkter

Referensobjekt

Upptäck hur flexibla och kraftfulla likströmsreservsystem garanterar oavbruten drift i det här ryska kraftverket, trots fall i nätspänningen.

Enastående pålitlighet

Upptäck hur flexibla och kraftfulla likströmsreservsystem garanterar oavbruten drift i det här ryska kraftverket, trots fall i nätspänningen.