Frekvensomriktare för borrning offshore

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter

Optimera tillförlitlighet och precision vid högt moment

Eftersom förutsättningar i brunnar ändras med tiden är lösningen optimal för produktiviteten så att pumpkapaciteten kan anpassas efter behov. Med frekvensomriktare behöver du inte längre ändra storleken på pumparna för att möta olika borrhålsförhållanden. Pumpreglering med frekvensomriktare gör att du kan sänka driftskostnaderna, förbättra effektivitet och tillförlitlighet samtidigt som utrustningens livslängd förlängs. Den goda tillförlitligheten, lägre behov av underhåll och möjlighet till fjärrstyrning gör att de är väl lämpade för offshoreanläggningar.

Ren ström är också viktigt för driftens integritet. Frekvensomriktare med låg- och medelspänning från Danfoss ger en unik möjlighet till smidig kraftomvandling utan avbrott. Dessa frekvensomriktare med låg- och medelspänning har integrerade funktioner för övertonsbegränsning samt tekniken VACON® DCGuard® som ger högklassigt skydd av utrustningen för säker drift.

Förbättrad prestanda för topdrive

Frekvensomriktare förbättrar noggrannhet och prestanda vid högt moment på borrsträngen för att underlätta borrningen. I dag genomförs detta ofta med en topdrive-enhet. På grund av kravet på exakt styrning vid högt moment är topdrive-enheten en av de mest krävande tillämpningarna offshore, med en eller två motorer som styrs med frekvensomriktare parallellt på samma axel. Tidigare användes ofta ett rotationsbord, men genom styrning av frekvensomriktare förbättras prestandan för båda dessa metoder. Frekvensomriktaren används för att säkerställa korrekt moment och varvtalsreglering.

Reglering av draganordningen

Huvuduppgiften för draganordningen som är den primära hissen på borriggen är att lyfta och sänka block, topdrive eller borrsträng. Det är mycket viktigt med exakt styrning i hög hastighet för att draganordningen ska kunna användas på ett effektivt sätt och detta är därmed en annan av de mest krävande tillämpningarna offshore. Den drivs av 2–4 motorer parallellt på samma axel och genom att använda styrning av frekvensomriktare möjliggörs belastningsutjämning av motorerna, samt exakt kontroll av vajerns spänning och hastigheten vid höjning eller sänkning. Frekvensomriktare från Danfoss kan reglera moment och varvtal mycket noggrant, samtidigt som den mekaniska bromsningen ger bra skydd för växel och broms.

Skydd av filterslampump

Frekvensomriktare skyddar kolvpumpen för filterslam och ger den längre livslängd, samtidigt som energieffektiviteten optimeras. Två parallella motorer cirkulerar borrvätskan under högt tryck (upp till 7 500 psi) ned i borrsträngen och tillbaka upp till riggen. När dessa motorer regleras av frekvensomriktare förbättras pumpens prestanda samtidigt som driftskostnader och energiförbrukning sänks.

Ett sätt som frekvensomriktarna ger bättre prestanda är genom att säkerställa optimal lastdelning mellan flera motorer som driver samma pump.

Stabil rörhantering

När borröret ska flyttas från förvaring till borrgolvet kan frekvensomriktare användas för att förbättra tillförlitligheten och prestandan i de maskiner som hanterar rören.    

Tillförlitlighet upphissningsrigg

När flera motorer körs parallellt på samma axel för att placera pelarna i havsbotten och lyfta hela riggen från vattnet är upphissningen en av de viktigaste tillämpningarna offshore. Detta kräver total tillförlitlighet i alla väderförhållanden och på öppet hav. Genom att använda frekvensomriktare för dessa motorer kan du uppnå optimal stabilitet och därmed även säkerhet.

Danfoss Drives lösningar för offshorebranschen har det största antalet marina typgodkännanden från nio myndigheter: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS och Class NK. Vi har även frekvensomriktare med certifieringen SIRA EX som krävs för topdrive och draganordningar.

Detta ger dig möjlighet att välja de bästa frekvensomriktarna för borrningstillämpningar offshore.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter