Marint

 • Översikt
 • Boende
 • Hjälpsystem
 • Lastdäck
 • I hamnen
 • Kraftproduktion
 • Propellrar och framdrivning

Med fokus på de marina tillämpningarna

Arbete i ett så krävande område som den marina industrin ställer krav på en leverantör som bidrar till att förbättra effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet samtidigt som man kan minska den totala ägandekostnaden. Danfoss är leverantören som uppfyller alla dessa kriterier – och mycket mer.

Under mer än 30 år har vi byggt och befäst framgångsrika relationer med fartygsägare och operatörer, varv, systemintegrerare, OEM-fartyg, fartygsdesigntekniker och arkitekter för att göra den marina industrin säkrare och effektivare.

Danfoss finns på alla de större marina knutpunkterna med global service och komplett marin certifiering och arbetar hårt för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig framtid för den marina industrin.

En värld med fokus på hållbarhet

På hela fartyget finns Danfoss lösningar för att sänka energikostnaderna, övervaka processer på ett enkelt sätt, konvertera ström på bästa sätt och ge passagerarna en behaglig resa.

I hamnen kan du lita på Danfoss för effektiv försörjning på land samt hantering av kylfartyg och logistiklösningar.

Med tillförlitliga lösningar från Danfoss kan du se till att många olika marina tillämpningar, från bogserbåtar till tankfartyg, från öppet hav till sjöfart och från kommersiella hamnar till örlogshamnar, hanteras med fokus på säkerhet, prestanda och tillförlitlighet. Vi presenterar tillförlitliga, kostnadseffektiva och energibesparande lösningar inom alla områden i den marina verksamheten.

Hybridisering och elektrifiering

Hybridlösningar har stöd för alla fartygstyper för att de ska kunna uppfylla utsläppsgränserna genom minskning av både utsläppsnivåerna och bränsleförbrukningen. Samtidigt kan hybriddrift och propellerlösningar förlänga motorernas underhållsintervaller och deras livslängd. Med hybriddrift går det till och med att minska motorernas storlek, vilket ger lägre investeringskostnader och skapar bättre utrymme ombord.

Läs mer om Danfoss lösningar för hybridomställning 

Eldrift är ett hållbart alternativ för färjor, arbetsfartyg och andra fartyg som kan ladda batterier regelbundet. Med eldrift i kombination med förnybar strömförsörjning på land kan man nå nollutsläpp från fartyget.

Läs mer om Danfoss ellösningar 

Varje tum av fartyget och hamnen

Danfoss arbetar hårt i varje del av fartygen och hamnarna för att optimera prestanda, säkerställa tillförlitlighet, minska energiförbrukningen och utsläppen. Varje fartygstyp har särskilda behov och prioriteringar när det gäller att optimera prestanda och därför anpassas tillämpningarna efter detta.

Läs mer för att få reda på hur Danfoss kan hjälpa dig med många marina tillämpningar.

Boende

 • Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer
  Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer

  Fläktstyrning med variabel frekvens sparar energi och minskar bullret i maskinrum och kylsystem på fartyget.

Hjälpsystem

 • Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöer
  Frekvensomriktare för pumpar och separatorer i marina miljöer

  Du kan lita på de tekniska kunskaperna hos Danfoss när du vill ha tillförlitlig drift, minskade utsläpp och en lång livslängd på dina pumpar och separatorer.

Lastdäck

 • Frekvensomriktare för marina kylkompressorer
  Frekvensomriktare för marina kylkompressorer

  Variabel varvtalsreglering av skruvkompressorer, kolvkompressorer och scrollkompressorer ger normalt en 15 % lägre energiförbrukning och en högre effektfaktor vid delbelastning.

 • Frekvensomriktare för marina vinschar och kranar

  Genom att köra vinschar och kranar med elmotor kan du spara energi samtidigt som bullernivåerna sänks. Dessutom finns det ingen risk för överhettning eller läckage av hydraulolja.

I hamnen

 • Frekvensomriktare för rörelse
  Frekvensomriktare för industrikranar och lyftar

  För att optimera kranens prestanda erbjuder Danfoss flexibla styrstrategier tillsammans med energieffektivitet som följer strikta säkerhetskrav.

 • Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer
  Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer

  Utnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.

 • Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall
  Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall

  Uppnå maximal drifttid även vid nätstörningar. Flexibla, anpassade och batteribaserade industriella likströmsreservlösningar leder strömförsörjningen till de mest kritiska belastningarna.

  Dessa lösningar stöder en kombination av olika sorters energilagring för att säkerställa en stabil strömförsörjning när elnätet är otillförlitligt, samt kontinuerlig körning eller kontrollerad nedrampning vid behov.

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Kraftproduktion

 • Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer
  Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer

  Utnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Propellrar och framdrivning

 • Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystem

  För en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.