Frekvensomriktare för ventilationsfläktar i gruvor

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Frekvensomriktare för ventilationsfläktar i gruvor

Sänk driftskostnaderna för underjordisk ventilation

Att kunna säkerställa en tillförlitlig ventilation i den underjordiska gruvan är avgörande för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Ventilation krävs till exempel för att se till att partiklar från dieselmotorer sprids på rätt sätt. Driftskostnaderna för ventilation utgör ofta en stor del av den totala energikostnaden i anläggningen. Om ventilationen kan användas på ett effektivt sätt sänker detta därmed driftskostnaderna avsevärt.

Frekvensomriktare är kända för att vara flexibla, energieffektiva samtidigt som de inte behöver så mycket underhåll för att reglera ventilationen i gruvorna. De används för att reglera luftflödet i ventilationsfläktarna på ytan samt hjälpventilationen och stegringsfläktarna under jorden. De kan på ett enkelt sätt byggas in i VOD-kontrollsystemen.

Danfoss frekvensomriktare har flera funktioner för prestanda och skydd som gör dem särskilt lämpade för ventilationsfläktar i gruvor. Med dessa säkerställs tillförlitlig drift av fläkten även vid onormala driftsförhållanden samtidigt som energianvändningen optimeras.

Fläktstyrning med frekvensomriktare ger stora kostnadsbesparingar för drift vid partiell belastning eftersom frekvensomriktarna automatiskt anpassar motorns driftnivå till nya belastningssituationer.

30 % lägre driftskostnader för underjordisk ventilation vid Yamana Gold

VACON®-frekvensomriktare sparar energi genom att justera ventilationsnivåerna efter behov.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter