Frekvensomriktare för transportbanor i gruvor

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter
Frekvensomriktare för transportbanor i gruvor

Kapacitet för långa transportbanor

Genom att enkelt kunna styra accelerationen och decelerationen på långa transportbanor kan du minska den mekaniska belastningen på alla drivkomponenter och på själva transportbandet. Detta ger en bättre livslängd för bandet och andra drivkomponenter, bättre tillgänglighet och lägre underhålls- och driftskostnader. Flexibiliteten för att reglera hastigheten på långa transportbanor kan bidra till att optimera hela systemet, minska flaskhalsar och förbättra materialflödesprocessens effektivitet, vilket leder till lägre driftskostnader.

Förläng bandets livslängd

Det är vanligt att man installerar flera motorer för långa transportbanor. Använd frekvensomriktare för att säkerställa belastningsutjämning mellan motorerna för tillförlitlig drift och för att förlänga bandets livslängd. Danfoss frekvensomriktare har både master/master- och master/slav-lösningar för detta. Valet av styrlösning beror på hur frekvensomriktarna är inställda på transportbanan. Du kan till exempel montera alla frekvensomriktare i huvudänden eller i båda ändarna av banan.

Båda metoderna är enkla att driftsätta och har visat sig vara stabila och tillförlitliga lösningar för långa transportbanor.

Bulkhantering

För nedåtlutande transportbanor krävs normalt en regenerativ bromsning. Här är den bästa lösningen en AFE-frekvensomriktare eller en regenerativ frekvensomriktarpanel med en 6-pulsfrekvensomriktare av standardtyp med separat regenerativ modul för att matningen av energi ska fungera när transportbanan går nedåt.

Smart styrning av elmotorerna med frekvensomriktare gör att gruvan och anläggningen kan sänka driftskostnaderna tack vare:

 • Regenerativ bromsning som återvinner energi när transportbanan går nedåt
 • Kontrollerad startprocedur
 • Mindre mekanisk belastning på samtliga komponenter i startmotor och koppling
 • Smidiga kontrollalgoritmer som ger enkel start, broms och övergång mellan drift med full och partiell belastning för att minska slitaget på utrustningen.

Danfoss frekvensomriktare används på många transportbanor som är längre än en kilometer, något som är vanligt vid tillämpningar för bulkmaterial i gruvor, processanläggningar och hamnar, såsom:

 • Transportbanor för matning vid sortering i gruvor
 • Lager
 • Transportbanor för last av tåg
 • Rörtransportör
 • Långa transportbanor på land
Frekvensomriktare för transportbanor i gruvor

Optimal prestanda för transportbanorna i Italcementis stenbrott

Trots svåra förhållanden ger de stabila VLT®-frekvensomriktarna effektiv brytning av kalksten

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter