Uppnå dina mål inom Power-to-X

  • Översikt
  • Kontakta oss
Vätgastank med vindkraftverk och solpaneler i bakgrunden

Minska koldioxidutsläppen med grön vätgas

Förlita dig på Danfoss lösningar för att uppnå dina verksamhetsmål för en koldioxidsnål ekonomi. Danfoss beprövade teknik säkerställer att du får tillgång till tillförlitliga system. Vi levererar en rad produkter som stöder utbudet av elektrolysörer.

Elektrifiering av energiförbrukande sektorer spelar en viktig roll i dagsläget när världen arbetar för en koldioxidsnål ekonomi.

Som världsledande inom såväl elektrifiering som värme- och kyllösningar tillämpar vi på Danfoss alltid ett helhetstänkande kring ämnen som exempelvis Power-to-X. Toppmoderna samutvecklingsanläggningar och ett inneboende ingenjörstänk gör att våra medarbetare alltid är redo att dela med sig av sina kunskaper för att hitta den bästa lösningen på aktuella utmaningar. Som företag fokuserar Danfoss på energi- och systemeffektivitet och är därför särskilt lämpat som expertpartner inom Power-to-X, både ur ett tekniskt och ett kommersiellt perspektiv.

Danfoss är världskänt för att vara en pålitlig leverantör och uppfyller de högsta internationella standarderna för produktions- och utvecklingskvalitet.

Förlita dig på Danfoss lösningar för att uppnå dina verksamhetsmål för en koldioxidsnål ekonomi.

Grafisk illustration av processen från förnybara källor till effektomvandling till elektrolys

Hjälper dig att leverera ytterst hållbar och miljövänlig vätgas

Danfoss tillhandahåller en nätvänlig, godkänd lösning med imponerande energieffektivitet.

Låga övertoner och en hög effektfaktor säkerställer att du får en konkurrenskraftig strömförsörjning för din elektrolysör. Danfoss mångåriga erfarenhet av effektomvandling i kombination med en branschledande position gör oss till den perfekta partnern för din investering på vätgasmarknaden. Dra nytta av vår erfarenhet för att säkerställa ett skalbart och ekonomiskt lönsamt system.

Grafik som illustrerar elektrolysprocessen

En av huvudtillämpningarna inom Power-to-X‑sektorn är elektrolysörer – dessa används för att med hjälp av elektrisk energi bryta ner vattenmolekyler till väte och syre. I sin rena form kan vätgas användas inom vissa industrier som ersättning för fossila bränslen. För att e-bränslen ska kunna användas inom tyngre industrier kan väte syntetiseras till exempelvis e-metanol, e-ammoniak och e-diesel. Omställning till dessa hållbara energikällor gör att beroendet av fossila bränslen kan minskas.

Ikon av ett vindkraftverk och en solpanel

Hållbarhet: ett kärnvärde för Danfoss

Hållbarhet är en oskiljaktig del av Danfoss DNA:

Teknik i toppklass

Danfoss hjälper dig att nå dina mål redan från början. Enorma investeringskrav och CO2-mål som måste uppfyllas gör att det inte finns mycket utrymme för experiment eller misslyckande. Därför är det ytterst viktigt att välja rätt lösningar från första början. Teknik från Danfoss har utvecklats och förfinats för att leverera framtidssäkrad, garanterad prestanda med många extrafunktioner för att risker ska minskas och stabil drift säkerställas. Med lösningarna från Danfoss kan du vara säker på att göra rätt val från första början, eftersom du får bättre totalekonomi och sinnesro för optimal drift av din elektrolysanläggning.

Hjälper dig att lyckas med mer än bara elektrolysörer

Elektrolysören som du väljer måste vara ytterst energieffektiv i alla avseenden. Detta gäller bland annat effektomvandlingen för dina kraftenheter, pumparna för vattenförsörjning, värmeväxlarna för återvinning av överskottsvärme och slutligen ventilerna och givarna som styr det hela. Danfoss kan hjälpa dig med helhetsbilden.

Webinar: Virtual Design — A Power-to-X qualifier

Häng med våra experter när de delar med sig av insikter om hur simuleringsmodeller kan hjälpa dig optimera din Power-to-X-värdekedja. Läs mer om vad som driver marknaden just nu och vilka verktyg och simuleringar som är viktigast att ha tillgång till.

Missa inte tillfället att lära dig av branschledarna och få en konkurrensfördel på marknaden.

Kontakta oss

Ställ en fråga om Power-to-X till våra frekvensomriktarexperter

Fråga våra experter

Om du är intresserad av att lära dig mer om Power-to-X och hur våra lösningar kan hjälpa dig med dina projekt kan du kontakta våra experter. Helge Vandel Jensen, vår chef för affärsutveckling inom elektrifiering, är redo att hjälpa till. 

En grupp av personer som tittar på applikationstestning på ett Danfoss‑kompetenscenter

Stöd för dina banbrytande projekt

Dra nytta av expertkunskapen hos Danfoss medarbetare. Våra kompetenscenter och utvecklingscenter för tillämpningar är alltid redo att hjälpa dig med att göra mycket specialiserade eller krävande installationer, oavsett var i världen du befinner dig.

Upptäck våra kompetenscenter