Kompetenscenter

Tillämpningsdesign och teknisk kompetens

Dra nytta av expertkunskapen hos Danfoss Drives medarbetare. Våra kompetenscenter och utvecklingscenter för tillämpningar är alltid redo att hjälpa dig med att göra mycket specialiserade eller krävande installationer, oavsett var i världen du befinner dig.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor för att få tillgång till dessa specialistingenjörs-, testnings- och utvecklingsanläggningar.

Letar du efter systemoptimeringslösningar?

Letar du efter systemoptimeringslösningar?

På våra kompetenscenter finns experter som med engagemang, kompetens och kunskap kan hjälpa dig att optimera dina tillämpningar. Alla kompetenscenter erbjuder också specialiserad kundutbildning samt Danfoss tekniska support.

På våra kompetenscenter får du expertsupport i form av tekniska lösningar med kompletta och inbyggda frekvensomriktare eller omriktarmoduler. Tillämpningslösningarna innehåller förpackningar med produkter från andra tillverkare, såsom filter, speciella I/O och mer. Du kan också erhålla tillämpningsspecifika programvaror för frekvensomriktare, som är anpassade för att optimera prestandan hos din specifika tillämpning.

Vilka tillämpningstester och dokumentation erbjuder vi?

Vilka tillämpningstester och dokumentation erbjuder vi?

Våra utvecklingscenter för tillämpningar (ADC, Application Development Center) erbjuder dig kundutbildning, produkt- och tillämpningstestning samt dokumentation, och här utvecklar vi nya lösningar tillsammans med kunder runt om i världen.

Genom att låta dig avgöra vilken utrustning som bäst passar din tillämpning och tillhandahålla den frekvensomriktare som kommer att fungera för det du väljer, samt erbjuda vårt stöd längs hela vägen, hjälper vi dig att utforma de bästa möjliga frekvensomriktarlösningarna och uppnå ett optimalt resultat för dina utmaningar utan att kompromissa.

Läs mer om några exempel på våra anläggningar nedan.

Utvecklingscenter för tillämpningar inom marint och offshore

Utvecklingscenter för tillämpningar inom marint och offshore

Utvecklingscentret för marina tillämpningar är utrustat med testningsenheter och demoenheter för VACON® NXP Common DC Bus med AFE (Active Front End). Detta inbegriper en testbänk för motorbelastning på 45 kW för regenerativa tillämpningar och flera VACON® NXP-frekvensomriktare för synkroniseringstillämpningar, generatorsynkronisering och lastdelning.

En testbänk för kraftomvandlingsteknik med batterisystem finns tillgänglig för testning och demonstration av energilagring och tillämpning av nätkonvertering för hybriddrivsystem och strömförsörjning från sjöss till land.

Utvecklingscenter för marina tillämpningar finns i Nederländerna och i Singapore. De levererar expertkunskap om tillämpningar till kunder inom marin- och offshorebranschen i hela världen.

Utvecklingscenter för HVACR-tillämpningar

Utvecklingscenter för HVACR-tillämpningar

Utvecklingscenter för tillämpningar inom HVACR (värme, ventilation, luftkonditionering och kylning) tillhandahåller testning som är särskilt utformad för luftkonditioneringsbranschen, omfattande takenheter och kylaggregat i klimatstyrda kammare. Testkammaren är utformad för att testa luftkonditionering i bostäder och utrustning för lätt industri på 2,5 till 12,5 TR. Med hjälp av Danfoss breda produktportfölj erbjuder vi våra kunder en komplett lösning – inklusive regulatorer, kompressorer, linjekomponenter, värmeväxlare och frekvensomriktare.

Det här högteknologiska laboratoriet för testning av HVACR-utrustning har tre uppsättningar testsystem för luftkonditioneringssystem, som omfattar utrustning i bostäder samt takenheter på mellan 2,5 och 50 ton och kylluftsaggregat på upp till 150 ton.

Utvecklingscentret för tillämpningar inom värme, ventilation, luftkonditionering och kylning är beläget i Florida, USA och stödjer kunder var som helst i världen.

DrivePro® Services

DrivePro® Services

Få ut mer av dina frekvensomriktare och VFD-tillämpningar med DrivePro® Services för Danfoss VLT®- och VACON®-frekvensomriktare.

Utbildning

Utbildning

Som användare av Danfoss Learning kan du delta i utbildning på plats, gå in i ett virtuellt klassrum eller genomföra kurser i din egen takt. När du är ansluten har du tillgång till många olika typer av utbildningar. Från din personliga infopanel har du en tydlig översikt av dina pågående utbildningar och kan även se vilka kurser som du har slutfört.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information