Olja och gas

Olja och gas

Hållbara och tillförlitliga lösningar för dina olje- och gastillämpningar

Den globala energimarknaden står inför svåra utmaningar. Hur ska man möta det ökande energibehovet samtidigt som man uppnår miljömässig hållbarhet och uppfyller kraven på en ekonomi med låg koldioxid och COP21? Dessa utmaningar driver på stora förändringar inom teknik, anläggningar, processer och bestämmelser.

Förnybar energi utvecklas i snabb takt, men fossila bränslen som olja och gas är fortfarande en stor bränslekälla i världen. När energikartan ritas om ställs allt större krav på anläggningar och miljöer. Tekniken utvecklas snabbt för att möta behoven på undersökning, produktion, raffinering, ledningar, lagring och transport.

Danfoss har gedigen erfarenhet av att tillhandahålla högtryckspumpar, särskilda instrument, hydraulisk utrustning och frekvensomriktarlösningar av högsta kvalitet för olje- och gasindustrin. Dessutom är vi väl förberedda på att hjälpa våra kunder att förbättra sin utrustning och sina processer. Frekvensomriktare ger energibesparingar för alla processer inom detta område tack vare effektiv varvtalsreglering av elmotorer. De ersätter snabbt de mindre effektiva mekaniska enheterna med varvtalsreglering i oljepumpning och ger många fördelar när det gäller information och diagnostik.

De flesta processer i olje- och gasindustrin är omfattande och genomförs under tuffa förhållanden, vilket ställer höga krav på processutrustningen. Även behovet av att minska lyftkostnaderna och optimera produktionen är av stor vikt. Att uppnå en hög effektivitetsnivå på utrustningen och god tillgänglighet ger direkta ekonomiska fördelar: ökad produktion och bättre produktkvalitet.

Beprövade och tillförlitliga lösningar för olja och gas

Tillsammans med Danfoss kan du gå igenom kraven inom marin-, olje- och gasindustrin, oavsett om du vill ha hydrauliska eller elektriska lösningar. Danfoss har många års erfarenhet av att hantera de unika utmaningarna inom olje-, gas- och marinindustrin samt offshore och utvecklar lösningar som passar dina specifika tillämpningar.

Upptäck fler lösningar för olje- och gastillämpningar från Danfoss:

Optimera pumphastigheten och kontrollera kostnaderna

Mer än 60 % av de fungerande oljebrunnarna kräver någon typ av lyftteknik för att hämta upp oljan. I brunnar på land finns det stora energibesparingar att göra genom att använda frekvensomriktare i PCP-pumpar, ESP-pumpar, kolvpumpar och centrifugalpumpar. Danfoss frekvensomriktare passar utmärkt för användning i tuffa miljöer, från flödesreglering i PCP- och kolvpumpar till särskilda pumptillämpningar. Frekvensomriktare används även i högtryckssystemen för bättre oljeutvinning i äldre brunnar.

Danfoss frekvensomriktare är specialutformade för att klara hårda förhållanden på oljefält, där kompressorer och pumpar inte alltid körs på sin optimala arbetsnivå. Danfoss tillhandahåller frekvensomriktare med låg spänning från 0,25 kW till över 5 MW och frekvensomriktare med medelspänning som specialanpassats för att uppfylla de hårdaste kraven.

Danfoss har både luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare för olika kraft- och spänningskrav. Att investera i effektiva och nästan underhållsfria frekvensomriktare bidrar till att kunna kontrollera kostnaderna. Detta är extra viktigt för olje- och gasindustrin, där behovet av att optimera produktionen, spara energi och minska miljöpåverkan har oerhört stor betydelse i dag.

En annan god anledning att förbättra tillämpningsprocesserna med frekvensomriktare är att det skapar en bättre säkerhet. Den förbättrade motorstyrningen minskar sannolikheten för incidenter på plats avsevärt, som rembrott eller mekaniska problem. Dessutom gör RFI/EMI-filtreringen av övertoner i frekvensomriktarna att elektriska störningar kan förhindras.

Tillämpningar

Uppströms

Borrning

 • Topdrive-enheter​
 • Draganordning
 • Rotationsbord
 • Kranar-hissar (aktiv hävstång)
 • Drivning (dynamisk positionering)
 • Kabel-/rörläggning
 • Vinschar
 • Upphissningssystem​
 • Filterslampumpar​
 • Draganordning​
 • Betongpumpar​
 • Kolvpumpar
 • Kranar​
 • Upphissningssystem​
 • Rörhantering​
 • Skakmaskiner​
 • Betongpumpar
 • Centrifuger

Injektion

 • Injektionspumpar
 • Frackingpumpar

Återställning

 • Elektriska sänkbara pumpar (ESP)
 • Progressiva förträngningspumpar (PCP)
 • Stångpumpar
 • Kolvpumpar
 • LRP-pump (linear rod pump)
 • Sugstångspump (LSR)
 • Hydrauliskt pumpsystem
 • Gaslyft
 • Utvinning och separation av oljesand
 • Naturligt tryck

Mittströms

Transport

 • Rörledningspumpar
 • Kompressorer
 • Strålpumpar
 • Distributionspumpar

Lagring

 • Pumpar
 • Kompressorer

Nedströms

Raffinering

 • Fläktar
 • Pumpar
 • Kompressorer
 • Kompressorer
 • Centrifuger

Petrokemisk industri

 • Pumpar
 • Kompressorer
 • Kompressorer
 • Strängsprutmaskiner

Luftseparatorer

 • Pumpar
 • Kompressorer
 • Kompressorer