Vridspjällventiler

  • Översikt
  • Verktyg och appar

Vridspjällventiler är de delar som ger till- och frånslagsreglering för fjärrvärmesystem, HVAC eller vattenapplikationer där det finns begränsat utrymme för komponenter.

Danfoss VFY är koncentriska vridspjällventiler med ett utbytbart EPDM-foder som garanterar tillförlitlig drift och täthet i bägge riktningar. De har ett spårförsett massivt skaft som garanterar en kraftig anslutning till tallriken och ett utblåsskydd för säker användning.

Danfoss SBFV är högeffektiva vridspjällventiler i stål som i kombination med Danfoss JIP™-kulventiler skapar ett komplett sortiment avstängningsventiler som är särskilt utvecklade för fjärrvärme- och fjärrkylningssystem.

Danfoss SBFV är trippelexcentriska vridspjällventiler med en unik lamelluppbyggd säteskonstruktion som garanterar tillförlitlig drift och täthet i bägge riktningar även vid höga och låga temperaturer. De är i huvudsak konstruerade för att fungera som avstängningsventiler, men kan även användas för enkla regleringsändamål.

Packboxen är konstruerad enligt samma princip som JIP™-kulventilerna. Kolförstärkt PTFE-tätning används eftersom den inte försämras över tid och kan dras åt medan den sitter kvar i rörledningen. Detta garanterar yttre täthet under ventilens hela livslängd.

Funktioner och fördelar

Mycket tillförlitlig täthet och momentöverföring på lång sikt tack vare antifriktionslager

Säkerhetslåsringar håller skaftet på plats för enkelt underhåll

Säkerheten förstärks genom sekundär vattentäthet

Verktyg och appar