Kulventiler

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

I varje fjärrvärmeanläggning, kraftvärmeverk, distributionsnät och understation måste byggnadens systemanslutning kunna slås på och stängas av.

Med till-/frånslagsreglering (öppning och stängning) delar avstängningsventiler upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

Med särskilda kulventiler (för tappvarmvatten och förgreningar) kan nätet byggas ut samtidigt som systemet förblir i drift.

Danfoss JIP-kulventiler har en optimal flödeskonstruktion som representeras av orienteringsrör och rörinstick i kulan som garanterar ett smidigt flöde genom kulan. Detta eliminerar kavitation och ger mindre tryckfall.

Resultatet är lägre driftkostnader, mindre CO2-utsläpp och energibesparingar.

Danfoss högeffektiva kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärmeverk, distributions- och transmissionsnät, pumpar och understationer.

Med helsvetsade ventilhus uppfyller stålkulventilerna kraven på ventiler som ska användas i varmvattensystem och ger därmed hög säkerhet. Kulventilerna är dessutom lämpliga för fjärrkylsystem.

Funktioner och fördelar

Upp till 30 % lägre energiförbrukning och låga driftkostnader tack vare kulventilernas unika flödesutformning som resulterar i små tryckfall och låg strömförbrukning för pumparna.

Förväntas hålla lika länge som själva rörledningen, det vill säga allt från 25 till 35 år, beroende på förhållandena.

Tillförlitlig tätning som är underhållsfri under hela sin livstid

Enkel att öppna och stänga tack vare frånvaron av axiella krafter och en unik demonteringsfunktion

Livslång extern täthet tack vare en unik packbox i PTFE/kolstål med skaft som förhindrar externt läckage

En avancerad fjäderkonstruktion ger optimal invändig täthet och ser till att läckaget uppfyller klass A under produktens hela livslängd

Verktyg och appar

Vanliga frågor

Danfoss JIP-kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärme- och fjärrkylapplikationer och ska inte användas för medier som gas och olja eftersom ventilerna är godkända för vätskegrupp 2 (tryckkärlsdirektivet 97/23/EG).

Danfoss JIP-kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärme- och fjärrkylapplikationer. För specialtillämpningar, kontakta ditt lokala Danfoss försäljningskontor för att få närmare information om olika applikationer.

Kulventiler är avstängningsventiler och måste därför alltid stå i en helt öppen eller helt stängd position. Om kulventilen används för att reglera flödet kan kavitation och möjliga skador på kulytan (på grund av partiklar i mediet) minska produktens livslängd och leda till att flödesregleringen i systemet blir instabil.

Danfoss JIP-kulventiler har en särskild invändig utformning som möjliggör ett optimalt flöde för driftmediet med minsta möjliga tryckförlust. När tryckförlusten minskar kan pumpenergin i systemet minskas i motsvarande mån, vilket reducerar energianvändningen och CO2-utsläppen.

Danfoss JIP-kulventiler kan installeras i alla positioner.

Filmer