Kulventiler

  • Översikt

I varje fjärrvärmeanläggning, kraftvärmeverk, distributionsnät och understation måste byggnadens systemanslutning kunna slås på och stängas av.

Med till-/frånslagsreglering (öppning och stängning) delar avstängningsventiler upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

Med särskilda kulventiler (för tappvarmvatten och förgreningar) kan nätet byggas ut samtidigt som systemet förblir i drift.

Danfoss JIP-kulventiler har en optimal flödeskonstruktion som representeras av orienteringsrör och rörinstick i kulan som garanterar ett smidigt flöde genom kulan. Detta eliminerar kavitation och ger mindre tryckfall.

Resultatet är lägre driftkostnader, mindre CO2-utsläpp och energibesparingar.

Danfoss högeffektiva kulventiler är särskilt konstruerade för fjärrvärmeverk, distributions- och transmissionsnät, pumpar och understationer.

Med helsvetsade ventilhus uppfyller stålkulventilerna kraven på ventiler som ska användas i varmvattensystem och ger därmed hög säkerhet. Kulventilerna är dessutom lämpliga för fjärrkylsystem.

Funktioner och fördelar

Upp till 30 % lägre energiförbrukning och låga driftkostnader tack vare kulventilernas unika flödesutformning som resulterar i små tryckfall och låg strömförbrukning för pumparna.

Förväntas hålla lika länge som själva rörledningen, det vill säga allt från 25 till 35 år, beroende på förhållandena.

Tillförlitlig tätning som är underhållsfri under hela sin livstid

Enkel att öppna och stänga tack vare frånvaron av axiella krafter och en unik demonteringsfunktion

Livslång extern täthet tack vare en unik packbox i PTFE/kolstål med skaft som förhindrar externt läckage

En avancerad fjäderkonstruktion ger optimal invändig täthet och ser till att läckaget uppfyller klass A under produktens hela livslängd