Fjärrkyla

  • Översikt
  • Verktyg och appar

Högre effektivitet minskar förbrukningen av kylningsenergi med 50 %

Fjärrkyla tillhandahåller kylvatten för användning i industriella och kommersiella byggnader och bostadshus genom slutna rörnätverk.

Systemet är uppbyggt och fungerar på samma sätt som fjärrvärmesystem.

Ett fjärrkylsystem är vanligtvis mellan 5 till 10 gånger effektivare än ett traditionellt kylsystem. 

Kylvattnet som används i ett fjärrkylsystem kan komma från fria energikällor, som t.ex. havsvatten, eller så kan kylan produceras från spillvärme med hjälp av ångdrivna turbiner, absorptionskylenheter eller elektriska kylenheter. 

Visste du att?

  • Fjärrkyla är 5 till 10 gånger mer energieffektivt än konventionell maskinkylning 
  • Fjärrkyla kan minska förbrukningen av kylningsenergi med 50 % genom effektivisering av energianvändningen

Hur fungerar fjärrkyla?

Fjärrkyla levererar kylvatten till kontor, köpcenter, lägenheter och andra byggnader som kräver inomhuskyla.

Kylanläggningarna pumpar ut kylvatten till byggnader via fjärrkylnätverket. Kylvattnet matas in i de individuella byggnadernas egna kylsystem genom en värmeväxlare. 

När vattnet kylt byggnaden höjs temperaturen och det återgår till kylanläggningen där det kyls och distribueras på nytt i en stängd krets.

Kylvattnet som används i ett fjärrkylsystem kan komma från fria energikällor, som t.ex. havsvatten, eller så kan kylan produceras från spillvärme med hjälp av ångdrivna turbiner, absorptionskylenheter eller elektriska kylenheter.

Miljövänligt och energieffektivt kylvatten

Fjärrkyla är ett miljövänligt alternativ eftersom det produceras genom bland annat användning av lokala naturresurser som t.ex. havsvatten, eller från kylare som körs på ånga eller elektricitet. Det är också en pålitlig och mycket säker källa till kylvatten.

Fjärrkyla kan minska förbrukningen av kylningsenergi med 50 %. Fjärrkylan kan också minska elförbrukningen under perioder med maxbelastning. Ett nätverk med elektriska kylenheter för kylförvaring bidrar till att minska kylbehovet i städer vid maxbelastning genom att växla produktionsperiod till tillfällen under natten och dagen när det är mindre belastning på elnätet.

Fjärrkyla – för en grönare framtid

Fjärrkyla blir mer och mer relevant i takt med att behovet av hållbara kylsystem ökar alltmer över hela världen.

Bara i Europa är 40 % av alla kommersiella och institutionella byggnader utrustade med kylsystem och behovet ökar ständigt. Samtidigt är minskningen av koldioxidutsläppen en viktig politisk fråga.

På grund av fjärrkylsystemens kombinerade användning av förnybara energikällor och överskottsenergi släpper de ut avsevärt mindre mängder koldioxid än konventionella kylsystem och de släpper inte ut några farliga köldmedier. 

Infografik fjärrkyla

Verktyg och appar