Differenstrycksregulatorer

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

En differenstrycksregulator består av en ventil och ett tryckställdon. Differenstrycksregulatorer i det primära systemet används främst för att etablera ett konstant och lägre differenstryck över en motoriserad reglerventil eller ett helt system/en hel undercentral.

Som tumregel bör en differenstrycksregulator alltid användas när förhållandet mellan högsta och lägsta tillgängliga differenstryck från nätet är större än 2.

En differenstrycksregulator kan även användas för att utföra flödesbegränsning i kombination med en motoriserad reglerventil.

Regulatorn bör placeras i returledningen efter de komponenter där det konstanta trycket ska upprätthållas. I vissa situationer, särskilt när tilloppstrycket är mycket högt, kan det vara användbart att installera en differenstrycksregulator i flödet.

Funktioner och fördelar

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet.

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts.

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller.

Variabelt flöde i fjärrvärme- och kylsystem

Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

Ja, det går bra. Öppna reglerventilen helt och ställ in maxflödet genom att ställa in differenstrycket. Du kan också beräkna lämpligt differenstryck, men för detta behöver du känna till reglerventilens exakta kapacitet.

Vi tillverkar ventiler av standardlängd. Du kan också hitta måtten i vårt datablad eller hämta CAD-ritningsmodeller i 2D eller 3D från våra produktpresentationer. Gå till vår produktkatalog där du kan hitta länkar till dokumentation och ritningar – följ länken nedan.

Nej, du behöver inte byta tryckställdon. Det räcker att bara byta inställningsfjädern. Kontakta din lokala säljare eller teknisk support för att få ytterligare instruktioner.

Filmer