Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer

 • Översikt
 • Produktutbud

Optimal hydronisk balans och perfekt temperaturreglering är viktigt för maximal effektivitet hos värme- och kylnät. Som världsledande inom värmeregleringsteknik kan vi erbjuda ett omfattande sortiment av produkter och integrerade lösningar för även de mest krävande fjärrvärmeförhållanden. Danfoss regleringslösningar förbättrar effektiviteten hos fjärrvärmenät och gör det möjligt för slutanvändare att njuta av ett perfekt inomhusklimat samtidigt som maximal energieffektiviteten uppnås.

Differenstrycksregulatorer säkerställer automatisk hydronisk balansering för fjärrvärmenät

Vatten flödar genom ett leverantörsnät enligt minsta motståndets lag. Om det inte finns någon hydraulbalans får de närmaste kunderna bättre service än de som befinner sig längre bort.

Differenstrycksreglering kan användas för att minska det befintliga differenstrycket i ett särskilt nätområde (områdesreglering), före varje abonnentcentral eller vid varje reglerventil. Genom att begränsa differenstrycket till önskat värde ger detta automatiskt och dynamiskt en balans i nätet och ser till att alla kunder får angivet flöde.

Systemet hålls i balans och behöver inte balanseras om, även om nätet byggs ut till nya områden.

Detta gäller även om placeringen av energikällan ändras eller om betydande variationer sker i användarnas förbrukning. Detta bidrar inte bara till energieffektivitet, utan ökar även komforten för slutanvändare.

Differenstrycksregulatorer eliminerar tryckvariationer och ger optimala arbetsförhållanden.

I system med variabla flöden uppstår stora variationer i det tillgängliga differenstrycket. Eftersom de är dimensionerade för lägsta tillgängliga differenstryck innebär detta att reglerventilerna tvingas arbeta med en liten ventilöppning och flera gånger högre differenstryck.

Vid ett sådant högt tryck blir ventilerna för stora och temperaturregleringen felaktig och instabil. Detta orsakar onödigt slitage på utrustningen och högre returtemperaturer, samt påverkar de andra ventilerna inom systemet.

Differenstrycksreglering är därför viktigt för att eliminera tryckvariationer och ge reglerventiler och centraler lägre och stabilt differenstryck. Bra arbetsförhållanden för reglerventiler ökar kvaliteten och precisionen för temperaturregleringen, även vid lägre flöden. Det anslutna systemet skyddas mot trycksvängningar, fluktuationer, kavitation och buller.

Funktioner och fördelar

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Produktutbud

 • if (isSmallPicture) { Differenstrycksregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Differenstrycksregulatorer – Danfoss } else { Differenstrycksregulatorer – Danfoss }
  Differenstrycksregulatorer

  Differenstrycks- och flödesregulatorerna etablerar ett konstant och lägre differenstryck med hjälp av en motordriven reglerventil eller ett komplett system/en undercentral. Detta eliminerar tryckvariationer och förbättrar kvaliteten på temperaturregleringen.

 • if (isSmallPicture) { Tryckavlastningsregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tryckavlastningsregulatorer – Danfoss } else { Tryckavlastningsregulatorer – Danfoss }
  Tryckavlastningsregulatorer

  Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck kan skydda pumpar med variabelt flöde från överbelastning om flödet faller under lägsta pumpkapacitet. De avlastar pumpen/tillämpningen och vidarebefordrar värmeeffekten till andra anslutningar.

 • if (isSmallPicture) { Multifunktionella regulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Multifunktionella regulatorer – Danfoss } else { Multifunktionella regulatorer – Danfoss }
  Multifunktionella regulatorer

  Den flexibla och modulära konstruktionen innebär att flera styrfunktioner kan kombineras i en enda regulator som klarar av de mest krävande behoven inom en mängd olika tillämpningsområden.

 • if (isSmallPicture) { Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss } else { Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss }
  Självverkande temperaturregulatorer

  Temperaturregulatorer av termostattyp används för att reglera flödestemperaturen i momentana och lagrande tappvarmvatten- och värmesystem. I flerfamiljshus och kommersiella fastigheter används de i varmvattensystem och för att begränsa returtemperaturen i fjärrvärmetillämpningar.

 • if (isSmallPicture) { Tryckreduceringsregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tryckreduceringsregulatorer – Danfoss } else { Tryckreduceringsregulatorer – Danfoss }
  Tryckreduceringsregulatorer

  Tryckreducerande regulatorer ger bättre styrning vid lägre belastning. När man reducerar det höga trycket blir det möjligt att på ett korrekt och stabilt sätt reglera temperaturen i den tillämpning som finns bakom tryckreduceringen.