Tryckregulatorer med säkerhetsfunktion

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Självverkande mediestyrd proportionalregulator som förhindrar att övertryck uppstår både framför ventilen (SAVA) och efter ventilen (SAVD) genom att se till att ventilen öppnas automatiskt. Ställdonet har två membran som ser till att ventilen kan öppnas även om det uppstår ett fel på regleringsmembranet. Regulatorn används framför allt i fjärrvärmesystem.

SAVA-regulatorns funktion: det höga uppströmstrycket framför ventilen leds till den nedre delen (högtrycksanslutning) av membranet inne i regulatorn. Via en kanal i regulatorn leds det medelhöga trycket från ventilen till membranets ovansida (lågtrycksanslutning).

Reglerventilens fjädringskraft påverkar nu membranet för att bestämma det aktuella differenstrycket.

SAVD-regulatorns funktion: utloppstrycket för ventilen leds till den nedre delen (högtrycksanslutning) av membranet inne i regulatorn. Membranets ovandel (lågtrycksanslutning) är ansluten till atmosfären. Reglerventilens fjädringskraft påverkar nu membranet för att bestämma stängningstrycket.

Funktioner och fördelar

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)

Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Vanliga frågor

Ja, det går bra. Öppna reglerventilen helt och ställ in maxflödet genom att ställa in differenstrycket. Du kan också beräkna lämpligt differenstryck, men för detta behöver du känna till reglerventilens exakta kapacitet.

Vi tillverkar ventiler av standardlängd. Du kan också hitta måtten i vårt datablad eller hämta CAD-ritningsmodeller i 2D eller 3D från våra produktpresentationer. Gå till vår produktkatalog där du kan hitta länkar till dokumentation och ritningar – följ länken nedan.

Filmer