Tryckoberoende reglerventiler

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Flödesregulatorer med en integrerad reglerventil har flera funktioner i en enda produkt: en motoriserad reglerventil, flödesbegränsning och en fast differenstrycksregulator.

Med tre funktioner i samma ventilhus krävs avsevärt mindre installationsutrymme.

De används för att uppnå en bra kontroll, oberoende av tryckförändringar i systemet och erbjuder möjligheten att begränsa det högsta flödet i systemet. Reglerventilen är tryckoberoende och har hundraprocentig kontroll.

I undercentraler med flera anslutna kretsar möjliggör användning av en flödesregulator med integrerad reglerventil perfekt reglering av varje enskild krets.

Regulatorn bör placeras i returledningen, dock kan den även installeras i flödet.

Funktioner och fördelar

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)

Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

Ja, det går bra. Öppna reglerventilen helt och ställ in maxflödet genom att ställa in differenstrycket. Du kan också beräkna lämpligt differenstryck, men för detta behöver du känna till reglerventilens exakta kapacitet.

Vi tillverkar ventiler av standardlängd. Du kan också hitta måtten i vårt datablad eller hämta CAD-ritningsmodeller i 2D eller 3D från våra produktpresentationer. Gå till vår produktkatalog där du kan hitta länkar till dokumentation och ritningar – följ länken nedan.

Filmer