Tryckavlastningsregulatorer

  • Översikt
  • Vanliga frågor
  • Verktyg och appar
  • Filmer

Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck består av en ventil och ett tryckställdon. De används i huvudsak för att begränsa ett tryck (A) eller differenstryck (PA)
över ett system, en undercentral eller en pump.

Regulatorer är vanligtvis stängda: AV(P)A på grund av en normalt stängd ventil och AF(P)A med en sträckfjäder.

Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck installeras oftast på en förbikopplingsledning. De kan användas för att möjliggöra värmedistribution till andra nätanslutningar eller outnyttjade flöden om anslutningen helt stängs av.

Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck kan skydda pumpar med variabelt flöde från överbelastning om flödet faller under lägsta pumpkapacitet. De avlastar pumpen/tillämpningen och vidarebefordrar värmeeffekten till andra anslutningar.

En tryckavlastningsregulator kan också installeras i returen för att upprätthålla ett högre önskat (statiskt) tryck i systemet.

Funktioner och fördelar

Avlastar pumpen/tillämpningen och vidarebefordrar värmeeffekten till andra anslutningar på ett säkert sätt

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)

Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.

Vanliga frågor

Ja, det går bra. Öppna reglerventilen helt och ställ in maxflödet genom att ställa in differenstrycket. Du kan också beräkna lämpligt differenstryck, men för detta behöver du känna till reglerventilens exakta kapacitet.

Vi tillverkar ventiler av standardlängd. Du kan också hitta måtten i vårt datablad eller hämta CAD-ritningsmodeller i 2D eller 3D från våra produktpresentationer. Gå till vår produktkatalog där du kan hitta länkar till dokumentation och ritningar – följ länken nedan.

Sluta inte vrida inställningsmuttern när axeln går in i den. Det finns fortfarande 100 mm slaglängd att utnyttja.

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Filmer