Självverkande temperaturregulatorer

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor

Temperaturreglering kan minska värmeförlusterna och därmed CO2-utsläppen ur en energieffektivitetssynpunkt. Noggrann reglering av temperaturnivåerna i värmesystemet ger hög komfort för slutanvändarna i byggnaden. Väl avvägda reglerinställningar och snabba svarstider vid ändringar av kraven på tappvarmvatten är bara några av de funktioner som krävs för att få optimal reglerprestanda.

Lösningar för enfamiljshus och lägenheter 

Termostatiska temperaturregulatorer för enfamiljshus och lägenheter används för att reglera flödestemperaturen i momentana och lagrande tappvarmvatten- och värmesystem. Med sin snabba öppning och stängning skyddar de värmeväxlaren från kalkavlagringar och garanterar en lång livslängd för den utrustning som är installerad i systemet.

I tappvarmvattensystem med mindre variationer i tilloppstemperatur och differenstryck kan RAVI-regulatorer med snabb reaktionstid användas. Vid högre differenstryck över 2 bar rekommenderas att en separat DP-regulator används. För mer dynamiska system är AVTQ- eller IHPT-regulatorer med flödeskompenserad temperaturreglering och integrerat differenstryck det perfekta valet.

De reagerar direkt när vattenkranen öppnas och upprätthåller ett lågt och konstant differenstryck över den termostatiska reglerventilen. Optimal reglering av tomgångstemperaturen säkerställs. För högre flöden kan AVTB-termostater användas för både momentant tappvarmvatten och värme.

För värme- och ventilationssystem erbjuder Danfoss RAVK-regulatorer med normal reaktionstid som är särskilt utformade för den här typen av system.  

För tillämpningar med ackumulatorsystem och varmvattenberedare erbjuder Danfoss termostaterna AVTB, RAVI/RAVK.

Lösningar för flerfamiljshus och kommersiella fastigheter

Termostatiska temperaturregulatorer för flerfamiljshus och kommersiella byggnader används för varmvattensystem och för begränsning av returtemperaturen i fjärrvärmeapplikationer. 

För tillämpningar med ackumulatorsystem och varmvattenberedare erbjuder Danfoss termostaterna AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.

För några applikationer kan det vara nödvändigt att begränsa returtemperaturen från varmvattenberedare eller värmesystem för att undvika en orimlig returtemperatur. Detta kan göras genom att installera en returtemperaturbegränsare av typ FJV i returröret från beredaren eller värmeapplikationen. 

Vanligtvis används termostatiska temperaturregulatorer i system med måttliga variationer i tilloppstemperaturen och måttliga differenstryck. Om differenstrycket varierar mycket bör i stället en differenstrycksregulator installeras.

Självverkande temperaturregulatorer finns i modulära versioner och har säkerhetsfunktioner som uppfyller DIN-standarderna. 

Funktioner och fördelar

Noggrann reglering av temperaturnivåerna i värmesystemet ger hög komfort för slutanvändarna i byggnaden.

Vad gäller energieffektiviteten kan optimala prestanda i temperaturregleringen ge lägre värmeförluster och därmed minskade CO2-utsläpp.

Väl avvägda reglerinställningar och snabba svarstider vid ändringar av kraven på tappvarmvatten är bara några av de funktioner som krävs för att få optimala reglerprestanda.

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

Varmvattenproduktion

Ventilen öppnas helt.

Ventiltyp VG.

Rg5 (brons)

Det är 0,8 bar.

Det finns inga begränsningar. Givaren kan placeras i valfri position.

Temperaturavvikelse från stängd till helt öppen ventil.

Temperaturavvikelse från stängd ventil till kv-dimensionering.

Ventilkäglan tryckavlastas.