Virtuslösningen

Maximera värme- och kylnätens effektivitet med Danfoss nya intelligenta tryck- och flödesregulatorer

Danfoss har utvecklat Virtus, en ny serie kraftiga differens- och tryckregulatorer avsedda för de allra mest krävande systemen för fjärrvärme och fjärrkyla. De är avsedda för användning i energikällor, transportnät, distributionsnät och undercentraler nära abonnenterna. Optimal hydronisk balans och perfekt temperaturreglering är viktigt för maximal effektivitet hos värme- och kylnät. Detta sparar både tid och pengar och ger dessutom slutanvändarna bättre komfort.

Så fungerar det

Sättet att balansera och optimera fjärrenerginäten håller på att förändras. En ny generation intelligenta Virtus tryck- och flödesregulatorer har anlänt för att ge bättre hållbarhet, funktion och prestanda. De unika och intelligenta optimeringsfunktionerna iNET och iSET kan dessutom spara ännu mer energi.

  • ΔT-optimering: Kostnaden för primär energiproduktion kan sänkas med minst 1 % för varje 3K som ΔT ökar.
  • Optimal nätverksdesign: Ger upp till 17 % billigare investeringar. 
  • Energiproduktion och -distribution: En andel på minst 27 % förnybara energislag, upp till 20 % minskning av toppbelastningen och över 1,5 % energibesparing per år. 

Virtus viktigaste fördelar

Video: Installera och driftsätta Danfoss differenstrycksregulator Virtus

Installation och driftsättning

Titta på en animerad film om installation och driftsättning av de nya Virtus differenstrycksregulatorerna för fjärrvärme och fjärrkyla.

Faktablad och broschyr för Virtus

Läs allt om Virtus – Danfoss nya intelligenta tryck- och flödesregulatorer