Fjärrvärme och kyla för byggnader

 • Översikt
 • Verktyg och appar
 • Tillhörande produkter

Användning av fjärrvärme innebär högre individuell komfort och bättre energieffektivitet

Den grundläggande principen bakom fjärrenergi är väldigt enkel. I ena änden av nätverket finns en energikälla (ofta ett kraftvärmeverk som går på flera olika bränslen). Värmen distribueras sedan via ett nätverk med isolerade rör till bostäder, kommersiella byggnader och industrier över hela staden.

På slutanvändarnas nivå är individuella byggnader anslutna till fjärrvärmenätet. I byggnaderna finns en understation med värmeväxlare och olika styrkomponenter som effektivt överför varmvatten för uppvärmning av rum och tappvarmvatten i HVAC- och varmvattensystemen.

Valet av rätt värmedistributionssystem för en byggnad eller ett nätverk ska baseras på tre huvudsakliga kriterier:

 1. tekniska specifikationer för anslutningar,
 2. byggnadens värmekrav, 
 3. de boendes komfortpreferenser.

Ju bättre du matchar behoven, desto bättre service ger du slutanvändarna och desto högre blir energieffektiviteten. Och det är förstås också bra för din verksamhet.

På Danfoss utvecklar och tillverkar vi alla viktiga komponenter för våra undercentraler och lägenhetscentraler internt. Eftersom vi tillverkar de viktigaste delarna själva får du optimala värmeöverförings- och systemregleringsprestanda. Tryck, differenstryck, temperatur och flöde är integrerat och regleras automatiskt i nästan alla Danfoss understationer.

Styrenheter utan reservspänning, elektroniska styrenheter, motorstyrda reglerventiler och energimätare garanterar maximal komfort och energieffektivitet. Våra produkter kan också integreras i styr- och övervakningssystem på högre nivåer.

Hur vi kan hjälpa dig

Stor produktportfölj med allt ifrån lägenhetsstationer till stora platsspecifika värmeöverföringsenheter och ett omfattande sortiment av styrkomponenter

Rådgivning och engagemang för kunderna, många års erfarenhet av anläggning och underhåll av fjärrenerginät

Innovation, optimerad teknik och exceptionell prestanda

Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete, expertis genom hela leveranskedjan för fjärrvärme

Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap

Erfarenhet av alla slags energikällor

Vilka är fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla?

Verktyg och appar

Tillhörande produkter

 • Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer – Danfoss
  Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer
  Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten. Optimal hydronisk balans och perfekt temperaturreglering är viktigt för maximal effektivitet hos värme- och kylnät.
 • Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss
  Självverkande temperaturregulatorer
  Temperaturregulatorer av termostattyp används för att reglera flödestemperaturen i momentana och lagrande tappvarmvatten- och värmesystem. I flerfamiljshus och kommersiella fastigheter används de i varmvattensystem och för att begränsa returtemperaturen i fjärrvärmetillämpningar.
 • ECL-styrenheter – Danfoss
  ECL-styrenheter
  Elektroniska styrenheter är intelligenta temperaturregulatorer. De kan anpassas för en mängd olika fjärrvärmesystem och erbjuder utmärkt komfort och optimalt energiutnyttjande.
 • Övervakningslösningar – Danfoss
  Övervakningslösningar
  Övervakningslösningen Danfoss Enspire gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fjärrvärmesystemet på distans både tillförlitligt och stabilt.
 • Hårdlödda plattvärmeväxlare (BPHE)
  Hårdlödda värmeväxlare
  De hårdlödda plattvärmeväxlarna har en beprövad prestanda som har utvecklats kontinuerligt under 30 års tid, något som säkerställer oöverträffad effektivitet för alla applikationer.