Fjärrvärme och kyla för byggnader

 • Översikt
 • Verktyg och appar
 • Tillhörande produkter

Användning av fjärrvärme innebär högre individuell komfort och bättre energieffektivitet

Den grundläggande principen bakom fjärrenergi är väldigt enkel. I ena änden av nätverket finns en energikälla (ofta ett kraftvärmeverk som går på flera olika bränslen). Värmen distribueras sedan via ett nätverk med isolerade rör till bostäder, kommersiella byggnader och industrier över hela staden.

På slutanvändarnas nivå är individuella byggnader anslutna till fjärrvärmenätet. I byggnaderna finns en understation med värmeväxlare och olika styrkomponenter som effektivt överför varmvatten för uppvärmning av rum och tappvarmvatten i HVAC- och varmvattensystemen.

Valet av rätt värmedistributionssystem för en byggnad eller ett nätverk ska baseras på tre huvudsakliga kriterier:

 1. tekniska specifikationer för anslutningar,
 2. byggnadens värmekrav, 
 3. de boendes komfortpreferenser.

Ju bättre du matchar behoven, desto bättre service ger du slutanvändarna och desto högre blir energieffektiviteten. Och det är förstås också bra för din verksamhet.

På Danfoss utvecklar och tillverkar vi alla viktiga komponenter för våra undercentraler och lägenhetscentraler internt. Eftersom vi tillverkar de viktigaste delarna själva får du optimala värmeöverförings- och systemregleringsprestanda. Tryck, differenstryck, temperatur och flöde är integrerat och regleras automatiskt i nästan alla Danfoss understationer.

Styrenheter utan reservspänning, elektroniska styrenheter, motorstyrda reglerventiler och energimätare garanterar maximal komfort och energieffektivitet. Våra produkter kan också integreras i styr- och övervakningssystem på högre nivåer.

Hur vi kan hjälpa dig

Stor produktportfölj med allt ifrån lägenhetsstationer till stora platsspecifika värmeöverföringsenheter och ett omfattande sortiment av styrkomponenter

Rådgivning och engagemang för kunderna, många års erfarenhet av anläggning och underhåll av fjärrenerginät

Innovation, optimerad teknik och exceptionell prestanda

Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete, expertis genom hela leveranskedjan för fjärrvärme

Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap

Erfarenhet av alla slags energikällor

Vilka är fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla?

Verktyg och appar

Tillhörande produkter

 • Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss
  Motordrivna reglerventiler och ställdon

  Motordrivna reglerventiler garanterar perfekt reglering och effektivitet för alla fastigheter och applikationer. Danfoss motoriserade reglerventiler (MVC) för fjärrvärme-, kyl-, HVAC- och centralvärmesystem säkerställer en stabil och korrekt reglering av vatten, glykolblandningar och ånga.

 • Kulventiler – Danfoss
  Kulventiler

  Kulventiler möjliggör till-/frånslagsstyrning för anslutningen till fastighetens system. De delar upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

 • Spjällventiler
  Vridspjällventiler

  Vridspjällventiler är de delar som ger till- och frånslagsreglering för fjärrvärmesystem, HVAC eller vattenapplikationer där det finns begränsat utrymme för komponenter.

 • Villaväxlare - Danfoss
  Fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella byggnader

  Danfoss erbjuder både vägghängda och golvstående fjärrvärmecentraler för flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

 • ECL-styrenheter – Danfoss
  ECL-styrenheter

  Elektroniska styrenheter är intelligenta temperaturregulatorer. De kan anpassas för en mängd olika fjärrvärmesystem och erbjuder utmärkt komfort och optimalt energiutnyttjande.