Vattentillförsel

  • Översikt
  • Tillhörande produkter
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss

Vatten- och energiförlust sätter press på vattenbranschen

Enligt World Economic Forum 2017 betraktas en vattenkris som en av de största riskerna för världens befolkning, och den med störst inverkan.

I takt med att befolkningen ökar, ökar även trycket på att hitta hållbara lösningar, och att hitta ett mer hållbart samband mellan vatten- och energiförsörjning kommer att vara en kritisk utmaning redan om drygt två decennier.

I nuläget uppskattar man att nästan en tredjedel av världens befolkning lever i områden där det råder vattenstress och vattenbrist, och fram till 2040 förväntas nästan 20 % av världens länder att drabbas av extremt hög vattenstress.  

Likväl är vatten- och energiförlusten inom vattensektorn extremt hög. Faktum är att den genomsnittliga mängden vatten som går förlorad i vattenverk ligger på 40 % globalt sett och på 26 % i Europa – och detta på grund av fel, vattenläckage och felaktigt vattentryck. 

Samtidigt förbrukas 4 % av den globala elektriciteten av vattenindustrin – en siffra som förväntas fördubblas fram till 2040 – och vatten står för upp till hälften av kommunernas energikostnader.

Webbseminarium: Att stå inför en värld av vatten under tryck

Webbseminarium: Att stå inför en värld av vatten under tryck

Talare Mads Warming, Global Director för Water and Waste Water, Danfoss Drives

Utmaningar inom vattenindustrin

Dagens utmaningar – Danfoss

Dagens utmaningar är morgondagens bedrifter

Utmaningarna inom vattenindustrin återspeglar ett växande behov av effektivare vattenförsörjning och vattenrening.

De goda nyheterna är att tekniken för att minska energiförbrukningen och läckaget i alla faser av vattenkretsloppet – från produktion och distribution till pumpning och rening av avloppsvatten – redan finns.

Tryckreglering är viktigt i hela vattenkretsloppet

Mads Warming är Global Director i Danfoss Drives Segment och förklarar varför det finns ett behov av en effektivare vattenförsörjning och hantering globalt.

Illustration av vattentillförsel – Danfoss

Tryckreglering är nyckeln till att kunna reducera vatten- och energiförluster

Tryckgivare och frekvensomformare med variabel hastighet från Danfoss är nyckelkomponenter när det gäller att minska vatten- och energiförlusten genom hela vattenkretsloppet.

Erfarenheter från 112 system i 10 olika länder visar att bättre tryckreglering leder till väsentligt mindre vattensvinn och överflödig förbrukning av energi.

I genomsnitt leder förbättrad tryckreglering till 38 % tryckminskning samt 53 % färre nya rörbrott. Andra fördelar är att energiförbrukningen minskar med 20–40 % och det genomsnittliga vattenläckaget med 38 %. Dessutom leder förbättrad tryckreglering till förlängd livslängd för anläggningstillgångar samt färre nätverksrelaterade klagomål.

Danska vattenanläggningar skapar nya standarder för hållbarhet

Den danska vattenanläggningen Aarhus Vand körs med endast 6 % läckage. Danfoss har varit med i arbetet i hela vattenkretsloppet.

Vatten och avloppsvatten i fokus – Danfoss

Hitta en balans i vatten- och energianvändningen

Den ökande globala efterfrågan på vatten och energi utövar ett enormt tryck på båda industrier att hitta en väg mot en mer hållbar framtid. Och tryck är själva nyckeln för att uppnå detta mål.

Tillhörande produkter

Referensobjekt

Marselisborg Århus - Danfoss fallstudie

Världens första energineutrala avrinningsområde

Avrinningsområdet i Marselisborg i Århus har uppnått en hundraprocentig produktion av överskottsenergi genom att minimera förbrukningen genom hela vattenkretsloppet och maximera energiproduktionen från avloppsvattenanläggningen.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information.