Komfort i alla utrymmen

 • Översikt
 • Tillhörande produkter

För att skapa bästa möjliga rumskomfort för användarna är alla byggnader utrustade med ett system för uppvärmning och/eller kylning. Det finns flera olika lösningar att välja mellan för styrning av rumstemperatur:

 • Terminalenheter
 • Radiatorvärme
 • Golvvärme

Terminalenheter

Bland annat fläktkonvektorer, kylpaneler och klimattak. Dessa installeras oftast i taket och förser rummet med värme och/eller kyla via ett 2-, 3- eller 4-rörssystem. För styrning av rumstemperaturen får man bäst resultat med tryckoberoende reglerventiler (PIBCV) både vid full och delvis belastning. De ställs enkelt in för att hantera det aktuella flöde som krävs vid full last och fungerar sedan som automatiska flödesbegränsare. Vid delvis belastning minskar ställdonet flödet efter behov. På så sätt uppstår aldrig för höga flöden och energieffektiviteten för uppvärmningen/kylningen ökar.
Ställdonen kan styras med ett BMS-system (Building Management System) eller med fristående elektroniska rumsenheter. Om terminalenheten innehåller en fläkt kan rumsenheten också användas för att styra dess hastighet.

Radiatorvärme

I de flesta fall används ett 2-rörssystem med en eller flera radiatorer i varje rum. Danfoss radiatortermostater används för att styra rumstemperaturen. De består av en termostatisk radiatorventil, oftast med ett förinställt dimensioneringsflöde, samt en temperatursensor. Vi har ett stort sortiment av olika givare som säkrar en exakt styrning av rumstemperaturen. Om rummet till exempel har gardiner som förhindrar en korrekt temperaturmätning kan en lösning med fjärrgivare eller med fjärrgivare och fjärrstyrning fungera bättre.
För optimal rumskomfort rekommenderar vi att man utrustar systemet med automatisk hydronisk balansering. Detta eliminerar tryckvariationer och säkrar på så sätt att radiatortermostaterna fungerar optimalt.

Golvvärme

Danfoss erbjuder en hög komfortnivå genom uppvärmning nedifrån och upp. Värmen sprids jämnt och tar inte upp något utrymme i själva rummet, eftersom systemet är infällt i golvet. Vi erbjuder både vattenburen (hydronisk) golvvärme och elektriska golvvärmelösningar. Golvvärme kan användas för alla utrymmen i en byggnad eller bara i vissa rum, som till exempel badrummen på hotell, där komfortkraven är allra högst.
Både hydroniska och elektriska golvvärmesystem och rumstemperatur/golvtemperatur kan styras med rumstermostater. De skapar en överlägsen komfortnivå och samtidigt undviker man att värma upp rummen i onödan.

 

Hur vi kan hjälpa dig

Exakt rumstemperaturstyrning

Hög användarkomfort

Pålitlig inomhuskomfort

Stort urval av system och styrlösningar

Danfoss HVAC-tillämpningar i kommersiella byggnader

Danfoss hjälper dig att skapa bättre inomhusmiljöer med HVAC-lösningar som är baserade på vår kunskap om tillämpningar och vår stora produktportfölj för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering i offentliga och kommersiella byggnader. 

Hur skapar man maximal inomhuskomfort?

Tillhörande produkter

 • Ställdon för PIBCV – Danfoss
  Ställdon för PIBCV

  För att kunna utnyttja de kombinerade balanserings- och reglerfunktionerna hos Danfoss AB-QM måste den också ha ställdon som styrs via rumstermostater eller ett BMS. Danfoss erbjuder ett brett utbud av ställdon med allt från termisk till-/frånslag till digitala ställdon med utväxling och busskommunikation.

 • AB-QM – Danfoss
  AB-QM

  De tryckoberoende balanserings- och reglerventilerna AB-QM (PIBCV) erbjuder både en regleringsfunktion och en dynamisk balanseringslösning för HVAC-system för värme och kyla. PIBCV är konstruerad för många olika typer av anslutningsenheter och levererar hög inomhuskomfort och energieffektivitet för offentliga och kommersiella fastigheter.

 • Radiatortermostater – Danfoss
  Radiatortermostater

  Danfoss radiatortermostater upprätthåller önskade rumstemperaturer för varje enskilt rum och bidrar till att sänka energiförbrukningen.

 • Radiatorventiler – Danfoss
  Radiatorventiler

  Danfoss omfattande sortiment av robusta radiatorventiler är konstruerade för att uppfylla kraven inom den kommersiella sektorn och industrin och är tillgängliga för i stort sett alla system och installationsförhållanden.

 • Förgreningar och ställdon – Danfoss
  Förgreningar och ställdon

  Danfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.

 • Blandningsshuntar – Danfoss
  Blandningsshuntar

  Danfoss blandningsshuntar för golvvärme etablerar en vattentemperatur som är tillräckligt låg för att distribueras i golvvärmesystemet. De är konstruerade för att passa FH-förgreningarna och blandar det varma tilloppsflödet med det kallare returflödet så att lämplig temperatur för golvvärmen uppnås.

 • Rumsstyrning – Danfoss
  Rumsstyrenheter

  För att säkerställa att vattenburna golvvärme- och golvkylsystem ger förväntad hög komfort och låg energiförbrukning krävs bra rumsstyrenheter. De styr rums- eller golvtemperaturen för att förhindra överhettning. För optimal komfort ska varje rum ha en egen rumstermostat.