Komfort i alla utrymmen

För att skapa bästa möjliga rumskomfort för användarna är alla byggnader utrustade med ett system för uppvärmning och/eller kylning. Det finns flera olika lösningar att välja mellan för styrning av rumstemperatur:

  • Terminalenheter
  • Radiatorvärme
  • Golvvärme

Terminalenheter

Bland annat fläktkonvektorer, kylpaneler och klimattak. Dessa installeras oftast i taket och förser rummet med värme och/eller kyla via ett 2-, 3- eller 4-rörssystem. För styrning av rumstemperaturen får man bäst resultat med tryckoberoende reglerventiler (PIBCV) både vid full och delvis belastning. De ställs enkelt in för att hantera det aktuella flöde som krävs vid full last och fungerar sedan som automatiska flödesbegränsare. Vid delvis belastning minskar ställdonet flödet efter behov. På så sätt uppstår aldrig för höga flöden och energieffektiviteten för uppvärmningen/kylningen ökar.
Ställdonen kan styras med ett BMS-system (Building Management System) eller med fristående elektroniska rumsenheter. Om terminalenheten innehåller en fläkt kan rumsenheten också användas för att styra dess hastighet.

Radiatorvärme

I de flesta fall används ett 2-rörssystem med en eller flera radiatorer i varje rum. Danfoss radiatortermostater används för att styra rumstemperaturen. De består av en termostatisk radiatorventil, oftast med ett förinställt dimensioneringsflöde, samt en temperatursensor. Vi har ett stort sortiment av olika givare som säkrar en exakt styrning av rumstemperaturen. Om rummet till exempel har gardiner som förhindrar en korrekt temperaturmätning kan en lösning med fjärrgivare eller med fjärrgivare och fjärrstyrning fungera bättre.
För optimal rumskomfort rekommenderar vi att man utrustar systemet med automatisk hydronisk balansering. Detta eliminerar tryckvariationer och säkrar på så sätt att radiatortermostaterna fungerar optimalt.

Golvvärme

Danfoss erbjuder en hög komfortnivå genom uppvärmning nedifrån och upp. Värmen sprids jämnt och tar inte upp något utrymme i själva rummet, eftersom systemet är infällt i golvet. Vi erbjuder både vattenburen (hydronisk) golvvärme och elektriska golvvärmelösningar. Golvvärme kan användas för alla utrymmen i en byggnad eller bara i vissa rum, som till exempel badrummen på hotell, där komfortkraven är allra högst.
Både hydroniska och elektriska golvvärmesystem och rumstemperatur/golvtemperatur kan styras med rumstermostater. De skapar en överlägsen komfortnivå och samtidigt undviker man att värma upp rummen i onödan.

 

Hur vi kan hjälpa dig

Exakt rumstemperaturstyrning

Hög användarkomfort

Pålitlig inomhuskomfort

Stort urval av system och styrlösningar

Danfoss HVAC-tillämpningar i kommersiella byggnader

Danfoss hjälper dig att skapa bättre inomhusmiljöer med HVAC-lösningar som är baserade på vår kunskap om tillämpningar och vår stora produktportfölj för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering i offentliga och kommersiella byggnader. 

Hur skapar man maximal inomhuskomfort?