Arenor

  • Översikt
  • Tillhörande produkter
  • Referensobjekt

Elvärme för arenor

I professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Det är viktigt att eliminera risken för inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö. Enligt FIFA:s tekniska rekommendationer och krav, femte upplagan (paragraf 4.2): ”(..) I kallt klimat ska spelplanen vara utrustad med ett underjordiskt värmesystem för att förhindra att planen fryser vid extremt vinterväder.” 

Elevärmesystem håller marktemperaturen på lämplig nivå och hjälper till att bibehålla god kvalitet på planerna under hela säsongen. Vi erbjuder ett brett sortiment av värmekablar/värmemattor och termostater för installation på fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar. 

Vi har beprövad expertis inom elvärmelösningar avsedda för arenor som används för fotbollsmatcher, friidrott och många andra typer av idrott. Våra lösningar fungerar utmärkt för både naturgräs och konstgräs. 
 
De flesta moderna idrottsanläggningar är multifunktionella. De kan användas både för sportarrangemang och andra evenemang, oavsett väder, och ta emot stora åskådarskaror. Den största utmaningen är att se till att planen är i perfekt skick för alla matcher, även i dåligt väder, och dessutom för andra evenemang som äger rum på fältet.

Elvärmelösningar kan läggas ut eller plöjas ned och användas när planen inte är i bruk, och de erbjuder dessutom mer än bara frostskydd. Eluppvärmda idrottsplaner är i de flesta fall universallösningen för stora arenor. Det är en energieffektiv lösning som förhindrar att spelplanen påverkas negativt av frost och snö under vintertid. Uppvärmning av idrottsplaner stimulerar tillväxt och återväxt av naturgräs. Allt detta innebär en bättre plan som kan förlänga spelsäsongen, oavsett årstid eller plats.
 
Huvudskälet till att använda elvärme är att sådana system är så problemfria att använda jämfört med andra lösningar som kräver fler mekaniska komponenter för att fungera bra, plus risken för felfunktioner på grund av vädret.

Våra avfrostningssystem för idrottsplaner består av värmekablar eller värmemattor, styrenheter och installationstillbehör. Styrenheterna med givare ser till att optimala resultat kan uppnås med minsta möjliga energiförbrukning. 

 

Främjar god hälsa

Idrottsarenor måste erbjuda ett säkert och hälsosamt inomhusklimat för både atleter och åskådare. Danfoss frekvensomriktare ser till att byggnader får frisk luft och optimal temperatur så att alla kan fokusera och prestera sitt allra bästa. 

Värdet av och fördelar med elvärme

Förbättrar säkerheten 

Håller planen frostfri

Ökar tillgängligheten och utnyttjandegraden

Möjliggör efterlevnad av kraven i internationella standarder

Snabb installation och underhållsfritt

Tillhörande produkter

Referensobjekt

  • if (isSmallPicture) { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match; } else if (isBigColumns) { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match } else { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match }
    En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match

    I professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Det är viktigt att eliminera risken för inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö.