Frekvensomriktare för kommersiella kompressorer

  • Översikt
  • Produkter
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss

Kompressorreglering för ventilation och luftkonditionering i byggnader

Med variabel varvtalsreglering på en kylare får du konstant tryckreglering samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när en luftkompressor körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnaderna genom att köra tillämpningarna med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.

Danfoss frekvensomriktare ger färre start- och stopptillfällen vilket minskar det mekaniska slitaget. Tack vare dedikerade funktioner, som ”hoppa över resonans”, kan du enkelt identifiera de frekvenser som krävs för frekvensomriktaren för att minska buller och skador.

Produkter för kompressorer omfattar mjukstartare, frekvensomriktare för hög effekt, AHF övertonsfilter med en inbyggd kaskadregulator, likströmsspolar och PID-regulatorer.

En av de största kostnadsfaktorerna i kylsystemets livscykel är energin. I många tillämpningar för kylning överstiger kapaciteten värmebelastningen på grund av årstidsvariationer, produktbelastning, beläggningsvariationer och elektrisk utrustning som orsakar effektförluster. Moderna och dedikerade frekvensomriktare, som Danfoss Drives utbud av VLT®-frekvensomriktare, är ett utmärkt sätt att regelbundet justera utrustningens kapacitet till den faktiska värmebelastningen och processbehoven. Fördelarna är en betydligt lägre energiförbrukning samt lägre kostnader för drift och underhåll. 

Intelligent fläktstyrning av kompressorer och kondensatorer/förångare är avgörande för alla optimerade kylsystem. Normalt kan man sänka energiförbrukningen med 10–25 % genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att optimera kapacitetsstyrningen av kylkompressorer, kondensatorer och förångare. Prestandakoefficienten används i hela systemet för att stabilisera och balansera kapacitet och faktisk belastning, vilket ger avsevärda energibesparingar.

Kaskadreglering optimerar energibesparingar och sänker livscykelkostnader

Kaskadkonfiguration ger en god samverkan mellan en tillämpning och en frekvensomriktare under dellast. Basbelastningen hanteras av en enhet, som en kompressor, som styrs av en frekvensomriktare. När värmebelastningen ökar startar frekvensomriktaren ytterligare kompressorer, en i taget. Detta gör att tillämpningarna fungerar med optimal effektivitet, och frekvensomriktaren bibehåller maximal energieffektivitet i hela systemet.

Välplanerade kaskadregleringar säkerställer även minimalt slitage på de olika tillämpningarna. Genom att rotera de nätanslutna kompressorerna kan de underhållsansvariga se till att de får ungefär lika många drifttimmar och att de slits lika mycket. Detta ökar hållbarheten och innebär längre serviceintervaller, vilket i sin tur minskar livscykelkostnaderna.

Danfoss Drives avancerade regulator för flera zoner ger effektiv kaskadreglering för upp till sex kompressorenheter. Detta innebär minskad energiförbrukning och att man undviker att inkoppling och urkoppling sker för ofta. Dessutom stabiliseras tryck och temperaturer samtidigt som man minskar slitage och skador på kompressorn. På samma sätt fördelar kaskadregulatorn för pumpen körtimmarna jämnt på alla pumpar för att hålla slitage och skador nere på de enskilda pumparna.

Termodynamisk effektivitet i kylning för kommersiellt bruk

I den kommersiella kylsektorn ingår livsmedelsåterförsäljare såsom snabbköp, stormarknader och närbutiker. Sektorn omfattar även luftkonditionering av datacenter.

Vanliga tillämpningar är ställningar och förpackningar, kondensatorer, förångare och pumpar.

I de kommersiella kylsystemen är det viktigt med tillförlitlighet och termodynamisk effektivitet för att uppnå systemeffektivitet. Många funktioner som är anpassade för kyltillämpningar ger en mångsidig kompatibilitet, stabil prestanda, tillförlitliga system och en optimal energieffektivitet.

Kylare

Med variabel varvtalsreglering på en kylare får du optimal processtemperatur samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när kompressorn körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnaderna genom att köra tillämpningarna med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.

Danfoss frekvensomriktare ger färre start- och stopptillfällen vilket minskar det mekaniska slitaget. Dedikerade funktioner som hantering av oljeretur, säkerhetsfunktioner för högt/lågt tryck och avsaknad av resonansfrekvenser garanterar säker driftkörning av kylarna.

Produkter för kompressorer omfattar mjukstartare, frekvensomriktare för hög effekt, AHF övertonsfilter med en inbyggd kaskadregulator, likströmsspolar och PID-regulatorer.

Strategier för start och toppspänning

Startfasen är mycket viktig för driften av kompressorn. Med VLT Refrigeration Drive minskar antalet starter eftersom kompressorns varvtal justeras efter kapaciteten under drift. Det högsta antalet start-/stoppcykler under en viss period kan ställas in med manöverpanelen.

VLT Refrigeration Drive ger 135 % av angivet startmoment under en kort tid. Vid normal drift är 110 % av angivet moment tillgängligt under 60 sekunder.

För att förlänga frekvensomriktarens livslängd kan en tryckavlastningsventil öppnas så att kompressorn kan startas snabbt utan belastning.

135 % startmoment

VLT Refrigeration Drive ger 135 % av angivet startmoment under 30 sekunder. Vid normal drift är 110 % av angivet moment tillgängligt under 60 sekunder.

Start utan belastning

För att förlänga frekvensomriktarens livslängd kan en tryckavlastningsventil öppnas så att kompressorn kan startas snabbt utan belastning.

Mindre kompressorer med samma toppspänning

Korta toppspänningar kan hanteras genom att konfigurera systemet med en mindre kompressor där frekvensomriktaren körs upp till 90 Hz. Detta innebär att det inte nödvändigtvis krävs en större kompressor för att hantera toppspänningen.

Neutral zon

VLT Refrigeration Drive fortsätter att reglera kompressorer med fast varvtal där kompressorer med variabelt varvtal inte fungerar. Vid problem ställs den neutrala zonen in med den särskilda parametern ”Neutral zon för fast varvtal” vilket möjliggör färre starter eftersom den neutrala zonen utökas.

Optimeringsfunktioner
P0-optimering

VLT Refrigeration Drive har stöd för anslutning till en ADAP-KOOL® LonWorks-regulator för P0-optimering.

Dag/nattstyrning

Scheman för kompressorns börvärde och förångarens fläkthastighet kan ställas in för att överensstämma med belastningen dag och natt och för att undvika onödig energiförbrukning.

Slutlig temperaturövervakning av kondensation

Genom att övervaka den flytande högtrycksnivån via temperaturgivare minskar varvtalet innan det höga trycket når ett för högt värde.

Läs mer om frekvensomriktare i Kylning och luftkonditionering och Fordon och transport/frekvensomriktare för kompressorer.

Danfoss och Inertech förändrar framtidens kylning av datacenter

Att hantera datacenters kapacitet och tillförlitlighet är ett omfattande arbete. Därför har Inertech utvecklat sin innovativa och modulära kyllösning för datacenter som möjliggör utvidgning utan att göra avkall på driftsäkerheten. Med innovativa lösningar förändrar Danfoss och Inertech framtiden för kylning och drift av datacenter.

Produkter

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information