Frekvensomriktare för kylkompressorer vid transport

Optimera energianvändningen i kylkedjan vid transport

Temperaturreglerad logistik ställer krav på att kylcontainrar eller kylfartyg kan bevara och transportera livsmedel, drycker och mediciner på ett säkert sätt till kunderna från skörd eller tillverkning. Tillförlitligheten och möjligheten till systemomfattande termodynamiska effektivitetsförbättringar med Danfoss frekvensomriktare säkerställer en hygienisk och reglerad miljö, inte bara på kylfartygen utan även i kylrum, anläggningar för livsmedelsproduktion, hos livsmedelsgrossister och i hela kylkedjan.

Optimerade förhållanden för varor vid transportkylning

Det finns många typer av kyltransporter, som kylfartyg, lastbilar, släp, tåg, bussar och fartyg. Med frekvensomriktare styrs dessa enheter så att varorna bibehåller bästa möjliga skick. De anpassar effekten för att optimera energiförbrukningen och minska slitaget på komponenterna för att säkerställa lägsta möjliga ägandekostnad.

Många dedikerade kylningsfunktioner säkerställer minskade kostnader och en lägre energiförbrukning. Under natten och på vintern när omgivningstemperaturen är lägre ställer till exempel VLT® Refrigeration Drive automatiskt om till ”energisparläge”. Den optimala temperaturen kan bibehållas genom att beakta utomhustemperaturen. Frekvensomriktaren identifierar eventuella ökningar i omgivningstemperaturen och startar då om tillämpningarna. Reglerad kylning förbrukar betydligt mindre ström vilket bidrar till lägre bränslekostnader och minskade utsläpp. Det är viktigt att transporten fungerar när det gäller färskvaror. Med Danfoss frekvensomriktare är kompressorer och fläktar i drift även under kortare strömavbrott.

Fristående och OEM-specifika anpassade frekvensomriktare ger en avsevärt bättre tillförlitlighet i kylsystemet och en bättre effektfaktor samt en lägre total ägandekostnad.