Frekvensomriktare för kompressorer

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter

Matcha kapacitet med värmebelastning och processkrav

En av de största kostnadsfaktorerna i kylsystemets livscykel är energin. I många tillämpningar för kylning överstiger kapaciteten värmebelastningen på grund av årstidsvariationer, produktbelastning, beläggningsvariationer och elektriska apparater som orsakar effektförluster. Moderna och dedikerade frekvensomriktare, som Danfoss Drives utbud av VLT®-frekvensomriktare, är ett utmärkt sätt att regelbundet justera utrustningens kapacitet till den faktiska värmebelastningen och processbehoven. Fördelarna är en betydligt lägre energiförbrukning samt lägre kostnader för drift och underhåll.

Intelligent fläktstyrning av kompressorer och kondensatorer/förångare är avgörande för alla optimerade kylsystem. Normalt kan man sänka energiförbrukningen med 10–25 % genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att optimera kapacitetsstyrningen av kylkompressorer, kondensatorer och förångare. Prestandakoefficienten används i hela systemet för att stabilisera och balansera kapacitet och faktisk belastning, vilket ger avsevärda energibesparingar.

Kaskadreglering optimerar energibesparingar och sänker livscykelkostnader
Kaskadkonfiguration ger en god samverkan mellan en tillämpning och en frekvensomriktare under dellast. Basbelastningen hanteras av en enhet, som en kompressor, som styrs av en frekvensomriktare. När värmebelastningen ökar startar frekvensomriktaren ytterligare kompressorer, en i taget. Detta gör att tillämpningarna fungerar med optimal effektivitet, och frekvensomriktaren bibehåller maximal energieffektivitet i hela systemet.

Välplanerade kaskadregleringar säkerställer även minimalt slitage på de olika tillämpningarna. Genom att rotera de nätanslutna kompressorerna kan de underhållsansvariga se till att de får ungefär lika många drifttimmar och att de slits lika mycket. Detta ökar hållbarheten och innebär längre serviceintervaller, vilket i sin tur minskar livscykelkostnaderna.

Danfoss Drives avancerade regulator för flera zoner ger effektiv kaskadreglering för upp till sex kompressorenheter. Detta innebär minskad energiförbrukning och att man undviker att inkoppling och urkoppling sker för ofta. Dessutom stabiliseras tryck och temperaturer samtidigt som man minskar slitage och skador på kompressorn. På samma sätt fördelar kaskadregulatorn för pumpen körtimmarna jämnt på alla pumpar för att hålla slitage och skador nere på de enskilda pumparna.

Snabb idrifttagning
Det går snabbt att komma igång med Danfoss Drives panel där vanliga kyltermer används i stället för datatermer. Vägledningarna hjälper användaren att göra de inställningar som krävs. Det är enkelt att programmera enheten, vilket gör det lättare för installatörer och servicetekniker, gör att de kan arbeta snabbare, minskar risken för mänskliga fel och förbättrar medarbetarnas produktivitet.

Termodynamisk effektivitet i kylning för kommersiellt bruk

I den kommersiella kylsektorn ingår livsmedelsåterförsäljare såsom snabbköp, stormarknader och närbutiker. Sektorn omfattar även luftkonditionering av datacenter.

Vanliga tillämpningar är ställningar och förpackningar, kondensatorer, förångare och pumpar.

I de kommersiella kylsystemen är det viktigt med tillförlitlighet och termodynamisk effektivitet för att uppnå systemeffektivitet. Många funktioner som är anpassade för kyltillämpningar ger en mångsidig kompatibilitet, stabil prestanda, tillförlitliga system och en optimal energieffektivitet.

Bättre styrning av industrikylning

Industrikylningssektorn omfattar kylhus och kylrum, produktionsanläggningar för kött, fisk och skaldjur samt andra livsmedel och drycker, samt anläggningar för biofarmaceutiska och kemiska produkter och textilier. Vanliga tillämpningar är processkylare, kondensatorer och förångar/luftbehandlingsenheter och pumpar.

Inledande kylning, bearbetning och kylförvaring av färska frukter och grönsaker är bland de mest energikrävande processerna i livsmedelsindustrin. Snabbare nedkylning krävs i början för att kyla ned färska frukter och grönsaker så att de håller sig färska längre och bibehåller sin smak. Danfoss frekvensomriktare ger snabb kylning och frysning vid behov. Med frekvensomriktarna upprätthålls även en jämn temperatur, fuktighet, luftcirkulation och tillförsel av frisk luft i kylsystemet, vilket bibehåller livsmedel i säljbart skick i månader samtidigt som strömförbrukningen är lägre än i vanliga installationer.

Temperaturreglerad logistik i kylkedjan

Temperaturreglerad logistik är viktigt för att kunna bevara och transportera livsmedel, drycker och mediciner på ett säkert sätt till kunderna från skörd till tillverkning. Vanliga tillämpningar är ställningar, förpackningar, processkylare, kondensatorer och förångar-/luftbehandlingsenheter och pumpar. Tillförlitligheten och den termodynamiska effektiviteten hos Danfoss frekvensomriktare säkerställer en hygienisk och reglerad miljö i kylrum, anläggningar för livsmedelsproduktion, hos livsmedelsgrossister och i hela kylkedjan.

Kylare

Med variabel varvtalsreglering på en kylare får du optimal processtemperatur samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när kompressorn körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnaderna genom att köra tillämpningarna med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.

Danfoss frekvensomriktare ger färre start- och stopptillfällen vilket minskar det mekaniska slitaget. Dedikerade funktioner som hantering av oljeretur, säkerhetsfunktioner för högt/lågt tryck och avsaknad av resonansfrekvenser garanterar säker driftkörning av kylarna.

Produkter för kompressorer omfattar mjukstartare, frekvensomriktare för hög effekt, AHF övertonsfilter med en inbyggd kaskadregulator, likströmsspolar och PID-regulatorer.

Strategier för start och toppspänning

Startfasen är mycket viktig för driften av kompressorn. Med VLT Refrigeration Drive minskar antalet starter eftersom kompressorns varvtal justeras efter kapaciteten under drift. Det högsta antalet start-/stoppcykler under en viss period kan ställas in med manöverpanelen.

VLT Refrigeration Drive ger 135 % av angivet startmoment under en kort tid. Vid normal drift är 110 % av angivet moment tillgängligt under 60 sekunder.

För att förlänga frekvensomriktarens livslängd kan en tryckavlastningsventil öppnas så att kompressorn kan startas snabbt utan belastning.

Mindre kompressorer med samma toppspänning

Korta toppspänningar kan hanteras genom att konfigurera systemet med en mindre kompressor där frekvensomriktaren körs upp till 90 Hz. Detta innebär att det inte nödvändigtvis krävs en större kompressor för att hantera toppspänningen.

VLT Refrigeration Drive fortsätter att reglera kompressorer med fast varvtal där kompressorer med variabelt varvtal inte fungerar. Vid problem ställs den neutrala zonen in med den särskilda parametern ”Neutral zon för fast varvtal” vilket möjliggör färre starter eftersom den neutrala zonen utökas.

Danfoss och Inertech förändrar framtidens kylning av datacenter

Nya lösningar möjliggör utbyggnad utan att äventyra säkerheten, sänker energi- och vattenförbrukningen och kostar mindre än en normal kylanläggning.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter