VLT® Soft Starter MCD 500

  • Översikt

Skyddar motorerna effektivt och sparar samtidigt energi

En komplett lösning för att mjukt starta och stoppa trefas asynkronmotorer, vilket ger ökad drifttid och lägre underhållsbehov.

Genom att integrera mjukstartare med växelströmsmotorer är det möjligt att spara energi, utrymme och kostnader samtidigt som man ökar systemets livslängd tack vare minskat slitage på motorer, kraftkablar och eldistributionssystem. Man behöver inte heller fundera på filter eller skärmade kablar, eftersom mjukstartare inte producerar några övertoner alls.

Nätspänningar och effektområde

  • 3 x 200–690 V ... 7,5–850/2 400* kW (1 600 A)

* Inside Deltakoppling

  • 24 V DC eller 110–240 V AC

Funktioner och fördelar

Enkel anslutning av mjukstartare till Ethernet/IP-baserade nätverk, som Rockwell PLC-system

Programmeringen går snabbt och enkelt tack vare tre menysystem (snabbmeny, applikationsinställningar och huvudmeny), en fyrradig grafisk display och en logisk knappsats

Bästa start- och stopprofil för tillämpningen väljs ut med AAC (Adaptive Acceleration Control)

Motorerna kan användas fullt ut, och den termiska modellen av andra ordningen ser till att inga skador kan uppstå på grund av överbelastning

Installationskostnaderna minskar, och påfrestningarna på motorn lika så, tack vare DC-bromsning som fördelas jämnt över de tre faserna

De justerbara samlingsskenorna som möjliggör matning både ovan- och underifrån gör det möjligt att spara utrymme och kabeldragningskostnader och underlättar uppgraderingen