Frekvensomriktare för pumpar

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Produkter
Kylning, luftkonditionering, pump, pumpreglering, glykoltillförsel, läckageskydd, flödeskompensation

Förbättra systemprestandan genom pumpoptimering

I tillämpningar för kylning och luftkonditionering kan systemets prestanda förbättras avsevärt genom optimering av pumparnas drift. Med flera dedikerade styrningsfunktioner för pumpen och smarta skyddsfunktioner kan frekvensomriktare från Danfoss optimera produktionen och skydda frekvensomriktaren, motorn och utrustningen i systemet. De säkerställer även optimerad vätsketillförsel vid läckage eller trasiga ledningar.

Regelbunden vatten- eller glykoltillförsel kan garanteras vid läckage eller trasiga ledningar. Till exempel kan överbelastning förhindras genom att man minskar frekvensomriktarens hastighet så att tillförseln säkerställs vid ett lägre flöde.

Läckageskydd

Funktionerna för skydd mot torrkörning och kurvslut, som är inbyggda i Danfoss frekvensomriktare, används när pumpen körs utan att ge önskat tryck, till exempel vid läckage på rör. Om detta inträffar avges ett larm och pumpen stängs av eller utför en annan förprogrammerad åtgärd.

Du kan spara energi och minska installationskostnaderna tack vare flödeskompensationen i både fläkt- och pumpsystemen. En tryckgivare som är monterad nära fläkten eller pumpen ger en referenspunkt som gör det möjligt att hålla ett konstant tryck i systemets ytterände. Frekvensomriktaren justerar konstant referenstrycket så att det följer systemkurvan.

En pump i drift förbrukar vanligtvis mer ström ju snabbare den körs enligt den kurva som fastställs av pumpen och dess utformning. Funktionen inget/lågt flöde identifierar situationer där pumpen körs utan full belastning. Detta kan vara ett tecken på att vattencirkulationen har stannat, att pumpen har körts torr eller att ett rör läcker. Regelbunden vätsketillförsel kan garanteras vid läckage eller trasiga ledningar. Till exempel kan överbelastning förhindras genom att man minskar frekvensomriktarens hastighet så att tillförseln säkerställs vid ett lägre flöde.

Spara ytterligare energi

Automatisk energioptimering, AEO, gör att man kan spara upp till 5 % ytterligare energi. Den här funktionen matchar inströmmen med det faktiska motorvarvtalet och den faktiska belastningen, och använder bara den ström som krävs för motorfält och drift med den här belastningen. På så sätt undviks ytterligare värmeförluster i motorn.

Med en verkningsgrad på upp till 99 % och en aktiv effektfaktor som är större än 0,9 ger frekvensomriktare från Danfoss avsevärt bättre resultat än jämförbara enheter. Förluster för drosslar och filter ingår redan i angivna märkdata. Detta minskar inte bara de direkta energikostnaderna för själva enheten, utan även kostnaderna för kylning eller bortforsling av överskottsvärme.

Världens miljövänligaste hotell använder 60 % mindre energi

Hotellet Crowne Plaza Copenhagen Towers optimerar sin energieffektivitet och kostnadseffektivitet med VLT® HVAC Drive.

Referensobjekt

 • TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs
  TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs

  TechnoAlpins SpA-snötillverkningsanläggning och Danfoss VLT®-frekvensomriktare gör att 330 000 kubikmeter vatten förvandlas till perfekt snö.

 • World’s greenest hotel uses 60% less electricity
  World’s greenest hotel uses 60% less electricity

  VLT® HVAC Drive helps Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel optimize energy efficiency and cost effectiveness.

 • Danfoss and Inertech change future of data center cooling
  Danfoss and Inertech change future of data center cooling

  New solution enables expansion without compromising security, consumes less energy and water, and costs less than traditional chiller plant.

 • 20% lower electricity costs for Olympia Sports and Event Centre Innsbruck
  20% lower electricity costs for Olympia Sports and Event Centre Innsbruck

  VLT® HVAC Drives guarantee energy-efficient operation of fans, centrifugal pumps and compressors at the bobsleigh, luge and skeleton track.

 • 85% startup energy reduction for Reindl Kältetechnik
  85% startup energy reduction for Reindl Kältetechnik

  VLT® Refrigeration Drive provides optimal control of the dehumidifier in the hay drying process.

 • Annual energy savings of 800,000 kWh for Aarhus Hospital
  Annual energy savings of 800,000 kWh for Aarhus Hospital

  VLT® Drives control the speed of heat pumps and chillers in the new cooling plant to optimize performance and annually save 800,000 kWh of energy.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter

 • Förbättrade VLT® HVAC Drive FC 102
  VLT® HVAC Drive FC 102

  Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.

 • VLT® Refrigeration Drive FC 103
  VLT® Refrigeration Drive FC 103

  FC103 används för styrning av kompressorer, pumpar och fläktar för att erbjuda avsevärda energibesparingar i kylanläggningar.

 • VLT® AQUA Drive FC 202
  VLT® AQUA Drive FC 202

  Kör och kontrollerar alla typer av pumpar och kommer utrustad med en Cascade controller.

 • VACON® 100 FLOW
  VACON® 100 FLOW

  Dedikerade funktioner som förbättrar flödesregleringen och sparar energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.

 • VLT® Compact Starter MCD 201 och MCD 202
  VLT® Compact Starter MCD 201 och MCD 202

  Två grupper mjukstartare som erbjuder en komplett motorstartlösning för motorer upp till 110 kW.