Frekvensomriktare för pumpar

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Kylning, luftkonditionering, pump, pumpreglering, glykoltillförsel, läckageskydd, flödeskompensation

Förbättra systemprestandan genom pumpoptimering

I tillämpningar för kylning och luftkonditionering kan systemets prestanda förbättras avsevärt genom optimering av pumparnas drift. Med flera dedikerade styrningsfunktioner för pumpen och smarta skyddsfunktioner kan frekvensomriktare från Danfoss optimera produktionen och skydda frekvensomriktaren, motorn och utrustningen i systemet. De säkerställer även optimerad vätsketillförsel vid läckage eller trasiga ledningar.

Regelbunden vatten- eller glykoltillförsel kan garanteras vid läckage eller trasiga ledningar. Till exempel kan överbelastning förhindras genom att man minskar frekvensomriktarens hastighet så att tillförseln säkerställs vid ett lägre flöde.

Läckageskydd

Funktionerna för skydd mot torrkörning och kurvslut, som är inbyggda i Danfoss frekvensomriktare, används när pumpen körs utan att ge önskat tryck, till exempel vid läckage på rör. Om detta inträffar avges ett larm och pumpen stängs av eller utför en annan förprogrammerad åtgärd.

Du kan spara energi och minska installationskostnaderna tack vare flödeskompensationen i både fläkt- och pumpsystemen. En tryckgivare som är monterad nära fläkten eller pumpen ger en referenspunkt som gör det möjligt att hålla ett konstant tryck i systemets ytterände. Frekvensomriktaren justerar konstant referenstrycket så att det följer systemkurvan.

En pump i drift förbrukar vanligtvis mer ström ju snabbare den körs enligt den kurva som fastställs av pumpen och dess utformning. Funktionen inget/lågt flöde identifierar situationer där pumpen körs utan full belastning. Detta kan vara ett tecken på att vattencirkulationen har stannat, att pumpen har körts torr eller att ett rör läcker. Regelbunden vätsketillförsel kan garanteras vid läckage eller trasiga ledningar. Till exempel kan överbelastning förhindras genom att man minskar frekvensomriktarens hastighet så att tillförseln säkerställs vid ett lägre flöde.

Spara ytterligare energi

Automatisk energioptimering, AEO, gör att man kan spara upp till 5 % ytterligare energi. Den här funktionen matchar inströmmen med det faktiska motorvarvtalet och den faktiska belastningen, och använder bara den ström som krävs för motorfält och drift med den här belastningen. På så sätt undviks ytterligare värmeförluster i motorn.

Med en verkningsgrad på upp till 99 % och en aktiv effektfaktor som är större än 0,9 ger frekvensomriktare från Danfoss avsevärt bättre resultat än jämförbara enheter. Förluster för drosslar och filter ingår redan i angivna märkdata. Detta minskar inte bara de direkta energikostnaderna för själva enheten, utan även kostnaderna för kylning eller bortforsling av överskottsvärme.

Världens miljövänligaste hotell använder 60 % mindre energi

Hotellet Crowne Plaza Copenhagen Towers optimerar sin energieffektivitet och kostnadseffektivitet med VLT® HVAC Drive.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter