Skydd mot frost och snö

  • Översikt
  • Dokument

Förbättra säkerheten i vintervädret.

Hotellgäster, kontorsarbetare och besökare i offentliga byggnader – alla förtjänar ett säkert tillträde till byggnaderna de besöker och arbetar i, utan att behöva riskera liv och lem på snöigt och isigt underlag.

Istället för manuell rengöring av trappor, garageramper, trottoarer och andra ytor runt byggnader finns också alternativet att installera en automatisk snösmältningslösning.

Danfoss is- och snösmältningslösningar består av elektriska värmekablar eller värmemattor som installeras under eller inuti konstruktionerna som ska skyddas. Systemet styrs elektroniskt och är utrustat med kombinerade temperatur-/fuktgivare. När de detekterar en kombination av låg temperatur och hög fuktighet så aktiverar styrsystemet de elektriska värmekablarna.

Det högeffektiva systemet eliminerar snabbt de omedelbara riskerna. Observera att man inte alltid måste värma upp hela den aktuella ytan. För garage och uppfarter så behöver man inte värma upp hela den aktuella ytan utan bara den lilla area som däcken rullar på. För uppfarter med stark lutning krävs ett linjärt dräneringssystem för att leda bort smältvattnet. Även dräneringskanalen måste skyddas från is.

I trappor läggs värmekablarna i öglor med tillräckligt avstånd mellan angränsande sektioner. I nybyggnationer läggs installationen på trappstegen som sedan täcks av ett lager betong på mellan 3–5 cm. I äldre trappor bör kablarna placeras i förformade spår och täckas med betong med mjukgörande tillsatsmedel. Betongen ska fästa mot hela kabelns yta utan att det bildas bubblor.

Danfoss is- och snösmältningslösningar kan också användas på tak för att förhindra att det bildas farliga istappar som hänger från hängrännor eller skydda värme- och kylrör på takets luftbehandlingsenhet.

Hur vi kan hjälpa dig

Automatisk is- och snösmältning

Garanterad säkerhet för personal och besökare

Snabbt och enkelt att installera

Flera olika alternativ

Säkra och robusta material

Lång garanti

Säkra gångytor och tak med Danfoss värmekablar

Danfoss har tagit fram mångsidiga utomhuslösningar för uppvärmning av rör, tak och hängrännor och markvärme som kan installeras i nästan alla typer av byggnader.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Katalog Danfoss Product catalogue Engelska Flera 18 okt, 2021 24.2 MB .pdf
Katalog Danfoss Product catalogue Rumänska, moldaviska, moldaviska rumänien 18 jul, 2017 418.0 KB .pdf