Frost- och snöskydd

 • Översikt
 • Dokument
 • Tillhörande produkter
 • Referensobjekt
 • Utbildning

Säkerhetslösningar med elvärme

Säkerhetslösningar med elvärme

Oavsett om det handlar om hotellgäster, kontorsarbetare eller besökare i offentliga byggnader förtjänar de alla säker och snöfri tillgång till byggnaden när snö och is är en viktig faktor.

Elvärme löser problemet med växlande årstider med energieffektiva system där elektriska värmekablar används för att skydda byggnader mot snö-, is- och frostskador. Elvärme är en hållbar lösning för en grön framtid med lägre energiförbrukning under frostperioden, vilket gör det möjligt att hålla tak och uppfarter torra och säkra under vintern.
 
Installation av ett is- och snösmältningssystem säkerställer en stabil lösning för att hantera problem relaterade till kylan.  ​

Värmesystemet för utomhusbruk består av tre huvudkomponenter:

 • Värmeelement (kabel eller matta med lämplig specifik effekt)
 • Styrenhet (den kan vara digital med fukt- och temperaturgivare eller analog med temperaturgivare)
 • Tillbehör beroende på vald utrustning (t.ex. klämmor, fixeringstejp eller liknande)

Värmekablar eller värmemattor som installeras under eller inuti konstruktioner som ska hållas fria från snö eller is. Systemet styrs elektroniskt och är utrustat med givare. När givarna upptäcker en kombination av låg temperatur och hög luftfuktighet aktiverar styrsystemet det elektriska värmeelementet som värmer upp området.

Det är inte alltid nödvändigt att värma upp hela ytan.

När det gäller garage och uppfarter är det endast de små ytor där fordonets däck är i kontakt med underlaget som behöver säkras. När det gäller uppfarter med branta lutningar krävs ett linjärt dräneringssystem för att dränera vatten från smältande snö och is. Kanalen måste också skyddas mot frysning. 

I trappor läggs kablarna i form av slingor tvärs över trappstegen, med tillräckligt avstånd mellan intilliggande sektioner. Vid nybyggnation läggs installationen på trappans yta och täcks med ett betongskikt med en tjocklek på tre till fem centimeter. I gamla trappor bör kablarna placeras i spår och täckas med betong med mjukgörare. Betongen ska fästa tätt mot hela kabelns yta utan att några luftbubblor uppstår. 

Våra is- och snösmältningslösningar kan även användas på tak på byggnader, vilket eliminerar istappar som hänger farligt från takrännor eller skyddar värme- eller kylrören på det takmonterade luftbehandlingsaggregatet. 

arenor kan idrottsplanerna hållas snöfria och redo att användas trots vinterförhållanden. I vissa regioner/inom visa sporter finns regler för att minimera eller eliminera vädrets inverkan på matcher. Vi tillhandahåller den kunskap och de produkter som krävs och har erfarenhet av att installera uppvärmning för idrottsplaner under natur- och konstgräs på många arenor. 

Hur vi kan hjälpa dig

Effektiv snösmältning – området hålls fritt från is och snö dygnet runt

Säkra trafik- och arbetsområden för människor

Skyddar byggnaderna mot isformationer så att sådana inte skadar takkonstruktionerna senare

Eliminerar behovet av manuellt arbete med att rensa bort snö och is

Mindre risk för oförutsedda reparationskostnader efter vintern

Minskar risken för att taket kollapsar på grund av tung snö

Underhållsfritt system med 20 års heltäckande garanti på kablar

Säkra tak och håll mark fri från is med Danfoss värmekablar

Danfoss har designat mångsidiga utomhuslösningar för frostskydd av rör, tak och takrännor samt jordvärme som kan installeras i stort sett överallt, oavsett om det handlar om privatbostäder eller kommersiella byggnader.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Katalog Danfoss Product catalogue Engelska Flera 20.8 MB .pdf

Tillhörande produkter

Elvärmeprodukter

 • if (isSmallPicture) { Digitala styrenheter; } else if (isBigColumns) { Digitala styrenheter } else { Digitala styrenheter }
  Digitala styrenheter

  Digitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Tack vare deras temperatur- och fuktsensorer, kontrollägen och specialfunktioner säkerställer de exakta temperaturinställningar vilket minskar energikostnaderna med upp till 40 procent.

   

 • if (isSmallPicture) { Analoga styrenheter; } else if (isBigColumns) { Analoga styrenheter } else { Analoga styrenheter }
  Analoga styrenheter

  Analoga styrenheter är termostater med temperaturgivare som gör det möjligt att stänga av och sätta på systemet beroende på valda inställningar.

 • if (isSmallPicture) { Självbegränsande kablar​; } else if (isBigColumns) { Självbegränsande kablar​ } else { Självbegränsande kablar​ }
  Självbegränsande kablar​

  Självbegränsande värmekablar är konstruerade på så sätt att en temperaturberoende halvledare placeras mellan två parallella koppartrådar. När koppartrådarna ansluts till elnätet skickas ström genom halvledaren som då värms upp.

 • if (isSmallPicture) { Värmekablar; } else if (isBigColumns) { Värmekablar } else { Värmekablar }
  Värmekablar

  Värmekablar för utomhusbruk används för effektiv snöborttagning och isbekämpning. De erbjuder säkerhet för människor, byggnader och miljön. En hållbar lösning för en grön framtid med lägre energianvändning under vintersäsongen.

 • if (isSmallPicture) { Värmemattor; } else if (isBigColumns) { Värmemattor } else { Värmemattor }
  Värmemattor

  Värmemattorna för utomhusbruk är utformade för is- och snösmältning och kan installeras i en särskild typ av gjutasfalt för mark-, gräs- och asfaltskonstruktioner. Mattorna är tillgängliga för två strömförsörjningsalternativ – 230 eller 400 V.

Referensobjekt

 • if (isSmallPicture) { Örebro slott; } else if (isBigColumns) { Örebro slott } else { Örebro slott }
  Elvärmesystem för bevarande av gamla slott

  Örebro slott är en medeltida slottsfästning som är belägen i natursköna Närke, Sverige. Slottet ligger på en ö vid Svartån. Den äldsta delen av slottet, ett försvarstorn, uppfördes under den senare halvan av 1200-talet medan Örebro slott som det ser ut i dag byggdes under 1900-talet. Sedan 1935 har slottet varit ett svenskt nationellt monument.

 • if (isSmallPicture) { Bjørvikatunneln i Oslo, Norge; } else if (isBigColumns) { Bjørvikatunneln i Oslo, Norge } else { Bjørvikatunneln i Oslo, Norge }
  Bjørvikatunneln i Oslo, Norge

  Elvärme för nedsänkt tunnel i Norge.

  Bjørvikatunneln är en sänktunnel längs Europaväg E18 i centrala Oslo. Bjørvikatunneln binder samman Festningstunneln i västra Oslo med Ekebergstunneln i östra Oslo. Den färdiga tunneln har en obruten längd på sex kilometer.

 • if (isSmallPicture) { Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet; } else if (isBigColumns) { Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet } else { Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet }
  Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet

  Protocol Road, den längsta motorväg som någonsin utrustats med elvärme, är belägen i norra Ankara i Turkiet. Elvärme installerades längs denna 3,3 km långa trefiliga motorväg som förbinder Ankaras centrum med flygplatsen.

 • if (isSmallPicture) { Elvärme valdes för att skydda barockpalats från 1700-talet i Kiev; } else if (isBigColumns) { Elvärme valdes för att skydda barockpalats från 1700-talet i Kiev } else { Elvärme valdes för att skydda barockpalats från 1700-talet i Kiev }
  Elvärme valdes för att skydda barockpalats från 1700-talet i Kiev

  Marinskijpalatset designades av Bartolomeo Rastrelli under den andra halvan av 1700-talet. Det är Ukrainas officiella högtidliga residens och används för mottagande av statsöverhuvuden från andra länder. Elvärme valdes som hållbar modern teknik för att skydda det historiska landmärket medan det byggdes om.

 • if (isSmallPicture) { Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland; } else if (isBigColumns) { Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland } else { Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland }
  Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland

  Skidanläggningen Remarkables är Nya Zeelands bästa. Den ligger på 45,05 längdgrader söderut, med en höjd på 1 586 meter och nära den norra änden av Remarkables-området. Huvudbyggnaden har en uppvärmd uteplats på ca 2 500 m² med en densitet på 200 W/m². Uppvärmningen av uteplatsen anpassas efter de behov och krav som finns för att på ett modernt och mycket effektivt sätt förhindra att is ansamlas på ytan.

 • if (isSmallPicture) { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match; } else if (isBigColumns) { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match } else { En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match }
  En perfekt plan är en viktig faktor för en lyckad match

  I professionella och internationella arenor måste spelunderlaget hålla en mycket hög standard. Det är viktigt att eliminera risken för inställda matcher, särskilt i samband med dåliga väderförhållanden som t.ex. kraftigt regnfall eller is och snö.

Utbildning

Danfoss learning - online training free of charge

Besök vårt utbildningscenter

Danfoss erbjuder online utbildningsmaterial för tekniker och designers, som arbetar med elvärme. Det finns 6 e-lektioner tillgängliga gratis och på begäran via Danfoss Learning portal.

För mer information, registrera dig i vår supportsektion genom att följa länken eller hitta översikten över tillgängliga relevanta utbildningar i tabellen nedan.