Elvärmesystem för bevarande av gamla slott

måndag 28 mars 2022

Elvärmesystem för bevarande av gamla slott

Örebro slott är en medeltida slottsfästning som är belägen i natursköna Närke, Sverige. Slottet ligger på en ö vid Svartån. Den äldsta delen av slottet, ett försvarstorn, uppfördes under den senare halvan av 1200-talet medan Örebro slott som det ser ut i dag byggdes under 1900-talet. Sedan 1935 har slottet varit ett svenskt nationellt monument.

Många viktiga historiska händelser har ägt rum på Örebro slott. Nu för tiden är det öppet för allmänheten och du kan gå på en guidad tur för att uppleva den storslagna historia som sitter i väggarna här. Det verkar som om dessa väggar även döljer lösningar som är skräddarsydda för 2000-talet.

Utmaning:

Komplett takrenovering med underhåll av ett nationellt monument utan att riskera säkerheten

För flera år sedan genomgick slottet en komplett takrenovering då ny kopparplåt och nya takrännor installerades. För att öka säkerheten och förebygga skador på slottet under vintern, då frosten skadar takrännor och murverk, beslutade man sig för att installera ett elvärmesystem för utomhusbruk i Örebro slott för att ta hand om problemen innan de uppstår.

Den största utmaningen med systemet var inte bara att skapat trygghet och säkerhet på ett miljöanpassat sätt, utan också att undvika att skada detta nationella monument. Detta känsliga projekt genomfördes i tre steg.

Lösning:

Elvärmesystem som motverkar vinterproblem för att skydda både besökare och ägarens plånbok. Vintern kan innebära faror, problem och höga kostnader för alla bostadsägare. Kan du tänka dig hur svårt det kan vara för en slottsägare i Norden?

Snö kan ansamlas på slottets tak. Under soliga vinterdagar börjar snön smälta på grund av solvärmen. Smält snö sipprar ner och kan lägga sig längs kallare nedsänkningar, överhäng och i hängrännor.

Under iskalla vinternätter, då temperaturen sjunker till minusgrader igen, fryser den smälta snö på nytt och bildar isdammar som kan skada tak och rör.

För att undvika denna typ av kostsamma förstörelse utrustades Örebro slott med närmare 1 000 meter självbegränsande värmekablar.

Resultat:

Installation av självbegränsande elvärmekablar för tak, hängrännor och rör krävde stor försiktighet.

Installationen av ett elvärmesystem i Örebro slott var enormt utmanande – framför allt för vår partner och huvudsaklig entreprenör för slottsrenoveringen. Eftersom byggnaden har status som nationellt monument var den mycket specialiserade installatören, företaget Elprofil, inte bara tvungna att vara extra försiktiga vid varje steg i arbetet, utan behövde agera i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Exempelvis var borrning förbjudet.

Hela projektet var väldigt känsligt och svårt. Den största utmaningen visade sig vara att konstruera en byggnadsställning. Klättrare anlitades för att hjälpa till med arbetet. För renoveringen av Örebro slott valde man värmekabeln DEVIiceguard™, DEVI Easy Connect och styrsystemet DEVIreg™ 850 med fukt- och temperaturgivare.

Projektet blev lyckat. Till och med den vita frun på Örebro slott har det mer bekvämt och tryggt – fråga henne när du besöker slottet på semestern.

Projektöversikt:

DEVIiceguard™ 1 000 m
DEVI Easy Connect
DEVIreg™ 850