Elvärme valdes för att skydda barockpalats från 1700-talet i Kiev

onsdag 7 oktober 2020

Marinskijpalatset designades av Bartolomeo Rastrelli under den andra halvan av 1700-talet. Det är Ukrainas officiella högtidliga residens och används för mottagande av statsöverhuvuden från andra länder.
 
Elvärme valdes som hållbar modern teknik för att skydda det historiska landmärket medan det byggdes om.

Utmaning:

Säker gång för fotgängare under vintern, utan miljöpåverkan eller underhållskostnader

På offentliga platser, exempelvis vid historiska monument, är det obligatoriskt att göra det säkert för besökare. Under vintern kan detta vara en utmaning. Vid isiga förhållanden utsätts fotgängare för större risker som kan leda till oönskade personskador. Vägsalt är oftast den vanligaste lösningen, men inte den bästa. Särskilt med tanke på att det kan orsaka skador på historiska platser, har hög miljöbelastning och medför underhållskostnader. 

Lösning:

Elvärmesystem för utomhusbruk med givare för låg temperatur och fukt

För att garantera besökarnas säkerhet behövdes effektiv is- och snösmältning i utomhusområdet som omger palatset. Två flexibla elvärmesystem användes. De skyddar ytan på ett effektivt sätt samtidigt som de skyddar miljön mot salt och frostskydd.

Elvärmesystemet för utomhusbruk är helt flexibelt och fungerar automatiskt. Det slås på när givarna känner av låg temperatur och fukt och stängs av när ytan är rengjord. Detta ger ett kostnadseffektivt skydd för det stora området och är den mest energieffektiva lösningen för is- och snösmältningstillämpningar på marken. Systemet styrs av den avancerade styrenheten och är underhållsfritt.

Resultat:

Effektivt skydd av ytan samtidigt som miljön skyddas mot salt- och frostskyddsskador

Den ukrainska presidentens ceremoniella residens är utrustat med en tjänst för avlägsnande av snö dygnet runt från Danfoss. Marinskijpalatset är öppet för allmänheten från och med september 2020.


Projektöversikt:

Effekt: 250 kW-produkter:
DEVIsnowTM 30T/ECsnow 30T – 230 V 8,4 km                                     
DEVIregTM 850/ECtemp 850-styrenhet
Implementeringsår: 2016


Fakta om elvärme:

Elvärme är energieffektivt och miljövänligt och uppfyller dina behov i olika slags tillämpningar. Det ger hög komfort och bekvämlighet samtidigt som det säkerställer användarvänliga lösningar med bestående effekter och högsta möjliga kvalitetsstandarder.
 
Elektriska uppvärmningslösningar stöds av lagstiftning i viktiga europeiska länder. Direktiv som håller på att träda i kraft på de största europeiska marknaderna ger grönt ljus: använd miljövänliga system och nya material för att säkerställa energibesparingar.